www.elfin.pl
portal finansowy


17 lipca 2024

Typy kart bankowych

Banki wydają szereg typów kart. Cechy rozróżniające poszczególne typy kart wynikają z:

  • dopuszczalnego zasięgu ich używania
  • możliwości wykorzystania ich do zapłaty za towary i usługi
  • sposobu rozliczania zawieranych przy ich użyciu transakcji przez bank

Różne nazewnictwo powoduje wiele nieporozumień i bardzo często zdarza się, że ktoś ma na myśli kartę wydaną do rachunku ROR, a mówi o niej karta kredytowa. W Polsce przyjęła się nazwa karta kredytowa obejmująca swym znaczeniem wszystkie karty płatnicze wydane przez bank. Ale uwaga: nie każda karta jest kartą kredytową.

Karty krajowe i międzynarodowe

Karty krajowe mogą być używane jedynie w kraju, w którym karta zastała wydana. Bank umieszcza wówczas specjalną informację na przedniej stronie karty. U nas: "valid only in Poland/ważna tylko w Polsce".

Kartą typowo polską - nawet z nazwy - jest karta POLCARD. Karta ta nie należy do międzynarodowych organizacji płatniczych i poza granicami Polski nie znajdziesz sklepów, bankomatów, hoteli czy restauracji, w których mógłbyś jej użyć.

Karty krajowe nie różnią się specjalnie wyglądem od kart międzynarodowych. Nawet karty posiadające znany znaczek EUROCARD/MasterCard lub VISA mogą występować w postaci kart lokalnych przeznaczonych wyłącznie do korzystanie na terenie danego kraju (mają wóczas wspomniane oznaczenie). Znaczki międzynarodowych sieci na twojej karcie krajowej mogą być powodem kłopotów w przypadku niewłaściwego jej użycia. Omyłkowe użycie karty krajowej zagranicą w najlepszym wypadku naraża cię na nieprzyjęcie płatności przez sklep czy hotel. Ryzykujesz jednak zastrzeżenie karty przez bank z powodu nieprzestrzegania regulaminu.

Karty międzynarodowe dają ci swobodę korzystania ze swoich pieniędzy w każdym kraju, w którym akceptowany jest system do którego należy twoja karta. Swoją kartą możesz dokonać transakcji w każdym sklepie, restauracji czy na stacji benzynowej, jeżeli widnieje tam taki znaczek jak na karcie (np. EUROCARD/MasterCard czy VISA). Z reguły naklejki informujące jakie karty są akceptowane przyklejone są do witryn sklepowych, drzwi wejściowych, przy ladach kasjerskich. W restauracjach możesz znaleźć taką informację przeglądając menu.

Karty bankomatowe i płatnicze

Karty bankomatowe, jak sama nazwa wskazuje, służą wyłącznie do wypłacania pieniędzy z bankomatu. Nie możesz użyć ich do płacenia w sklepie czy restauracji.

Banki posiadające sieć bankomatów (często usytuowanych w ważnych punktach miasta) oznaczają je swoim logo. Jeżeli będziesz wypłacał pieniądze z bankomatu banku, który wydał ci kartę, najprawdopodobniej nie zostaniesz obciążony dodatkowymi kosztami. Natomiast korzystanie z bankomatu innego banku może być obciążone prowizją - stałą w wysokości ok. 3-4 zł lub ustaloną jako pewien procent wypłaconej sumy np. 3%.

Karty płatnicze dają ci wyłącznie możliwość płacenia za różnego rodzaju towary i usługi w sklepach, hotelach, na stacjach benzynowych. Są one coraz rzadziej wydawane.

Najczęściej wydawane są karty łączące obydwie powyższe funkcje. Będąc posiadaczem kart płatniczo-bankomatowych masz więc możliwość wypłaty pieniędzy z bankomatu oraz płacenia nią za towary
i usługi. Ze względu na popularność tego typu karty, przyjęło się je nazywać kartami płatniczymi (zapewne z powodu krótszej nazwy i ich podstawowej funkcji płatniczej).

Typy kart płatniczych

Banki wydają kilka typów kart płatniczych. Różnią się one sposobem rozliczeń zawieranych przy ich użyciu transakcji. Różnią się także kosztem.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.