str. główna ELFIN.PL

Kredyty
Lokaty
Rachunki bankowe

2 sierpnia 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
kredyty  oszczędności  karty  rachunki  forum

Kalkulatory
Jakie raty kredytu będziesz spłacać?
Policz koszt kredytu ratalnego
Ile zyskasz na lokacie?
Wszystkie   

 Prezentacja banków
   Wszystkie
Encyklopedia Prawa
Słownik finansowy
Porady i strategie
Likwidacja książeczek mieszkaniowych

Przeznaczeniem książeczek mieszkaniowych PKO było gromadzenie pieniędzy na wkład budowlany lub mieszkaniowy w spółdzielni lub na wkład budowlany lub własny na budowę domu jednorodzinnego.

Kiedyś czekało się bardzo długo na samą możliwość kupna lokalu, ale systematycznie wpłacane na książeczkę wkłady mogły być pomocne przy zapłacie za mieszkanie. Każda wpłata przeliczana była przez obowiązującą i ogłaszaną cenę m2 mieszkania lub domu - wiedziałeś wtedy, na jaką powierzchnię już zebrałeś pieniądze.

Po uwolnieniu rynku nieruchomości oraz stóp procentowych wielkość zgromadzonych wkładów miała się nijak do rzeczywistych kosztów zakupu mieszkania. W 1995 roku uchwalona została ustawa mająca zmniejszyć straty, które odnieśli oszczędzający. Jeżeli spełniasz określone w niej warunki dotyczące przeznaczenia pieniędzy z likwidowanej książeczki, państwo przyzna ci tzw. premię gwarancyjną urealniającą wartość wkładu do cen m2 mieszkania w momencie jej likwidacji.

Kto może się starać o uzyskanie premii gwarancyjnej

Premię wypłaca się tylko w razie dokonania przez właściciela książeczki ściśle określonych czynności, powodujących powstanie uprawnienia do jej wypłaty. Zatem o premię może ubiegać się osoba, która posiada książeczkę wystawioną do dnia 23 października 1990 roku i likwiduje ją w związku z następującymi zdarzeniami:

  • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej z wyjątkiem przekształcenia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność,
  • nabycie w drodze zakupu lub zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej,
  • nabycie w drodze zakupu lub zamiany własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, z wyjątkiem nabycia na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych,
  • przystąpienie do użytkowania wybudowanego własnego domu,
  • uzyskanie własności domu jednorodzinnego lub własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy deweloperskiej,
  • uzyskanie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w wyniku przebudowy lub nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego bądź pomieszczeń niemieszkalnych,
  • uzyskanie własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia na jej członków własności lokali lub domów,
  • wpłacenie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu, zbudowanego przy udziale środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
  • dokonaniewpłaty jako tzw. partycypant w TBS w wysokości co najmniej 20% ostatecznych kosztów budowy przypadających na dany lokal w zasobach towarzystwa
następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
  Waluty NBP 30.07.2021 
Kurs Zm %
 Dolar 3,8410 0,54
 Euro 4,5731 0,29
  Waluty on-line
  Kalkulator walutowy
Kredyty Lokaty Rachunki bankowe Karty Kalkulator walutowy
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009