www.elfin.pl
portal finansowy


17 lipca 2024

Co różni kartę kredytową od karty obciążeniowej?

Po pierwsze - sposób spłaty zadłużenia

Korzystając z karty obciążeniowej musisz spłacić całość swojego zadłużenia, powstałego w wyniku zawieranych przy jej użyciu transakcji, w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. W praktyce raz w miesiącu bank pobierze z twojego rachunku sumę wszystkich transakcji, jakie zostały zaksięgowane w systemie banku, powiększoną o należne bankowi prowizje od transakcji. Następnego dnia możesz znów kupować płacąc kartą i korzystać z całego limitu wydatków przyznanego ci przez bank.

Karta kredytowa nie wymaga spłaty całości zadłużenia na koniec miesiąca - wystarczy, że spłacisz wymagane minimum. Może to być np. 5% twojego zadłużenia, lecz nie mniej niż 50 złotych. Możesz się zadłużać do wysokości przyznanego limitu wydatków. Każda spłata kredytu odnawia ten limit, możesz więc wydać maksymalnie tyle, ile wynosi różnica pomiędzy wartością limitu, a powstałym zadłużeniem (transakcje dokonane kartą oraz narastające oprocentowanie kredytu).

Po drugie - sposób wydania karty

Karta obciążeniowa jest najczęściej przypisana do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Aby taką kartę otrzymać musisz być klientem danego banku. Niektóre banki wymagają abyś był właścicielem rachunku ROR od co najmniej trzech miesięcy i aby na rachunku były przepływy w wymaganej przez bank wysokości. W przeciwnym wypadku bank odmówi wydania karty.

Karta kredytowa z kolei nie jest powiązana z żadnych rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Nie musisz być wcześniej klientem banku, który wydaje karty kredytowe. Jeśli otrzymasz taką kartę, jej numer będzie stanowił twój identyfikator, na który będziesz dokonywał spłat zadłużenia w banku. Jednym z czynników warunkujących wydanie takiej karty jest wysokość zarobków jej przyszłego posiadacza. Banki zadają we wniosku o wydanie karty kredytowej także inne pytania, które mają im pomóc w ustaleniu zdolności kredytowej przyszłego klienta. Wniosek o kartę kredytową jest de facto wnioskiem o limit kredytowy, procedura może zatem być bardziej skomplikowana niż ma to miejsce w przypadku kart obciążeniowych, których posiadacza bank już zna.

Inne pytania--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.