www.elfin.pl
portal finansowy


17 lipca 2024

Karty chipowe

W niedługiej przyszłości karty z paskiem magnetycznym będą zastąpione przez karty mikroprocesorowe - znacznie bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne. Karty z mikroprocesorem są uważane za przyszłość usług bankowych i finansowych. Karty te określane są po angielsku "smart cards", dzieje się tak z racji tego, iż niewielki układ elektroniczny, popularnie zwany chipem, przechowuje wiele informacji o właścicielu oraz dostępnych usługach.

Po włożeniu takiej karty do czytnika mikroprocesor kontroluje, czy terminal jest prawdziwy, dopiero po stwierdzeniu, że wszystko jest w porządku, wysyła potrzebne informacje. Na żądanie terminalu mikroprocesor realizuje również niektóre usługi, na przykład może podpisać cyfrowo zlecenie wypłaty pieniędzy z rachunku. Na potwierdzeniu transakcji nie ma danych użytych do jej przeprowadzenia (dzięki zastosowaniu klucza prywatnego użytkownika). Praktycznie wyeliminowano ryzyko nieuprawnionej modyfikacji danych zaszytych w chipie, dzieki czemu część operacji może odbywać się bez kontaktu z bankiem, czyli znacznie szybciej, gdyż nie trzeba czekać na autoryzację.
Jest to także tańsze rozwiązanie dla sprzedawcy, który nie płaci za połączenia telefoniczne. Oszustom nie uda się również wykonać duplikatu, co jest stosunkowo proste przy kartach z paskiem.

Potwierdzenie tożsamości użytkownika zwykle odbywa się poprzez wprowadzenie numeru PIN, który jest weryfikowany przez mikroprocesor. W przyszłości pojawią się zapewne karty sprawdzające, na przykład, linie papilarne właściciela. Karty chipowe są wyposażone w system operacyjny z systemem plików do komunikacji, autoryzacji, szyfrowania i kontroli dostępu.

Mikroprocesor zapamiętuje do kilku tysięcy razy więcej informacji, niż tradycyjny pasek magnetyczny, przez co karta może pełnić różne funkcje m.in. płatnicze, identyfikacyjne itp. (mikroprocesor karty zawiera swoisty "spis funkcji"). Każdy terminal elektroniczny zgodny z norma EMV ma obowiązek odczytania tego "spisu" i wyświetlenia go. Posiadacz karty ma wtedy możliwość wybrania funkcji, z której chce skorzystać, czyli na przykład wybrania płatności kredytowej, portmonetki elektronicznej czy aplikacji lojalnościowej.
Z tego powodu jest wiele zastosowań kart chipowych np. karty te są używane w systemie ubezpieczeń zdrowotnych, do gromadzenia danych portfela giełdowego lub kontroli dostępu do urządzeń ATM.

Karta elektroniczna jest dużo bardziej bezpieczna niż karta magnetyczna, gdyż nie występują w niej najgorsze przypadłości tej drugiej, szczególnie możliwość nielegalnego kopiowania karty. Weryfikacja posiadacza karty zawsze następuje poprzez podanie numeru PIN. Transakcje dokonywane w terminalach POS przeprowadzane są w trybie off-line, tj. bez konieczności uzyskania autoryzacji przez bank. Autoryzacja udzielana jest błyskawicznie przez mikroprocesor zawarty na karcie.

Bardzo interesującym przykładem zastosowania chipa są elektroniczne portmonetki. Najpierw kartę zasila się pieniędzmi na przykład w bankomacie. Później klient reguluje należności za drobne wydatki do momentu, aż zapamiętana przez mikroprocesor kwota wyczerpie się. Transakcje są przeprowadzane bez kontaktu z bankiem.

Wszystkie zalety bezpieczeństwa karty elektronicznej nikną, jeśli taka karta posiada jednocześnie pasek magnetyczny. Wówczas jest ona dalej wciąż tak niebezpieczna jak zwykła karta typu Visa Electron.

Karty chipowe

Liczba wszystkich kart Visa z mikroprocesorem przekroczyła już na świecie 62 miliony, z czego około 60 mln to karty w ujednoliconym, międzynarodowym standardzie EMV.

Szybszemu wprowadzaniu kart Visa z mikroprocesorem sprzyja przyjęcie przez region Visa CEMEA daty 1 stycznia 2006 r. jako daty, po której odpowiedzialność za bezprawnie dokonana transakcje poniesie ta strona obsługi transakcji (bank-emitent lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe obsługujące dany punkt uslugowo-handlowy), która nie wdrożyła technologii mikroprocesorowej, o ile technologia ta mogłaby zapobiec stracie wynikającej z bezprawnej transakcji. Ustalenia te obejmują również Polskę. Dla regionu krajów Unii Europejskiej data tego tzw. przeniesienia odpowiedzialności jest 1 stycznia roku 2005.

Polska była drugim krajem na świecie, w którym została wyemitowana karta Visa Smart Debit/Credit z mikroprocesorem już w oparciu o standard EMV. Jako pierwszy wydal ja latem 1999 r. bank PKO BP S.A. Obecnie na rynku jest ok. 13 tys. kart VSDC dwóch banków - PKO BP S.A. oraz Kredyt Bank S.A. Jesienią ub. roku Kredyt Bank S.A. jako pierwszy bank w Polsce rozpoczął wymianę swych dotychczas wyemitowanych kart Visa Classic z paskiem magnetycznym na karty VSDC wyposażone zarówno w pasek, jak i mikroprocesor. W roku 2003 taki proces stopniowej wymiany kart będzie realizowany przez kolejne polskie banki.

W Warszawie trwa program pilotażowy akceptacji i wydawania kart elektronicznych Visa Smart Debit oraz Visa Smart Credit. W programie biorą udział PolCard oraz 9 polskich banków: Bank Pekao, BPH, BRE Bank, Bank Śląski, BIG Bank Gdański, Citibank Poland, Kredyt Bank, PKO BP, PBK, WBK. Wydano dotychczas ok. 20 tys. kart dla najlepszych klientów oraz zainstalowano ok. 300 terminali POS akceptujących nowe karty. Wprowadzane karty oraz terminale są zgodne ze standardem specyfikacji technicznej EMV (Europay/Mastercard/Visa).

Dostawca wprowadzanych w Polsce kart Visa Smart Debit/Credit jest jeden z głównych producentów kart na świecie firma Oberthur.

Zobacz: Zalety i wady kart chipowych--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.