www.elfin.pl
portal finansowy


17 lipca 2024

Zbieraj odcinki transakcji

Wydruki z terminali elektronicznych lub ręcznych pomogą ci zorientować się w wydatkach. To szczególnie ważne jeśli ktoś dokonał fałszywych transakcji w twoim imieniu lub jeśli po prostu nie pamiętasz jakich transakcji dokonywałeś na początku miesiąca. Kontrola wydruków transakcyjnych i ich kwot jest szczególnie przydatna jeśli używasz kart obciążeniowych. Przy tego typu kartach możesz niechcący przekroczyć dostępny limit wydatków. Za przekroczenie limitu bank może obciążyć cię karnymi odsetkami. Jeśli będzie ci się to często zdarzać, bank może nawet odebrać ci kartę.

Inne porady--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.