www.elfin.pl
portal finansowy


30 września 2022

Czy korzystanie z kont bankowych w Internecie jest bezpieczne?

Korzystanie z bankowości elektronicznej zwiększa naszą wygodę przy stosunkowo niewielkich kosztach. Wiele osób obawia się jednak, że informacje o ich majątku przedostaną się w niepowołane ręce. Jeszcze większe obawy dotyczyć mogą sytuacji, że ktoś podszyje się pod nas i nas okradnie.

Banki stosują szereg metod aby zabezpieczyć siebie oraz swoich klientów przed tego typu sytuacjami. Zabezpieczenia internetowe są dla ciebie niewidoczne i mają charakter specjalistycznych urządzeń
i oprogramowania.

Zabezpieczenia banku

Banki zabezpieczają swoje systemy przede wszystkim przed wtargnięciem intruzów z Internetu. Do tego celu służą specjalne komputery, które oddzielają otwarty Internet od serwerów banku, tzw. firewalle.

Weryfikacja podstawowa klienta

Ponadto dla banku (i ciebie) istotne jest - podczas połączenia elektroniczego - rozpoznanie, że ty to właśnie ty. Do tego celu służą identyfikatory i hasła wprowadzane przez ciebie zanim zostaniesz dopuszczony do obsługi rachunku.

Weryfikacja dodatkowa klienta

Większość banków stosuje jeszcze dodatkową weryfikację klienta.

Część banków wydaje tzw. tokeny, czyli niewielkie urządzenia przypominające kalkulator, do których wstukuje się pokazane na ekranie komputera cyfry. W odpowiedzi token wyświetla inne cyfry, które należy wpisać we właściwe miejsce na stronie. Każdy token przypisany jest do konkretnego rachunku
i komputer banku wie, jakie to powinny być cyfry. W ten sposób potwierdza twoją tożsamość. Dla dodatkowej ochrony, aby uruchomić token, musisz wpisać znany ci PIN. Utracony token nie może być dzięki temu wykorzystany przez osoby nie znające kodu.

Inną metodą dodatkowej weryfikacji posiadacza rachunku jest wpisywane hasło do tzw. klucza szyfrującego. Klucz ten mający postać ciągu liter i cyfr jest przechowywany na serwerze Banku.

Podpis elektroniczny

Aby upewnić się, że właściwa osoba próbuje zalogować się do systemu bankowości elektronicznej, bank może wydać swojemu klientowi specjalne oprogramowanie służące do składania podpisu elektronicznego oraz certyfikat identyfikujący klienta.

Szyfrowanie transmisji

Sama transmisja danych narażonych na ewentualne podglądanie przez niepowołane osoby jest zawsze szyfrowana.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.