www.elfin.pl
portal finansowy


19 maja 2022

Jakie są zalety i wady kart chipowych?

Zalety karty elektronicznej w stosunku do karty magnetycznej:

  • autoryzacja (transakcji oraz PIN-u) może następować w trybie off-line, wówczas nie występuje długotrwałe łączenie się terminala POS z centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,
  • pojedyncza karta elektroniczna może spełniać jednocześnie kilka funkcji, np. posiadać elektroniczny portfel (Visa Cash), być klasyczna karta kredytowa (Visa Smart Credit), czy tez służyć do płatności przez Internet (Electronic Commerce),
  • dłuższy okres użytkowania karty (elektroniczna - do 10 lat, magnetyczna - do 3 lat),
  • złodziej karty nie może wykonać transakcji bez znajomości numeru PIN (w przypadku karty magnetycznej wystarczy podrobienie podpisu znajdującego się na karcie),
  • niemożliwość kopiowania karty (najważniejsze dane zapisane są w układzie scalonym i zabezpieczone przed odczytem - ma do nich dostęp tylko procesor),
  • weryfikacja autentyczności karty oraz autentyczności terminala POS w czasie wykonywania transakcji (metoda challenge-response).
Wady karty elektronicznej:
  • wyższy koszt produkcji karty elektronicznej niż karty magnetycznej,
  • niemożliwość natychmiastowego zablokowania karty (w przypadku zgubienia lub kradzieży), wówczas ochrona karty przed złodziejem związana jest wyłącznie z tajnością numeru PIN,
  • informacje o zablokowanych (zastrzeżonych) kartach centrum musi przesłać do wszystkich terminali POS, procedura ta nie odbywa się częściej niż raz na dobę.

Zobacz więcej o kartach chipowych


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.