str. główna ELFIN.PL

Kredyty
Lokaty
Rachunki bankowe

14 sierpnia 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
kredyty  oszczędności  karty  rachunki  forum
Wiadomości bankowe
Więcej   

Kalkulatory
Jakie raty kredytu będziesz spłacać?
Policz koszt kredytu ratalnego
Ile zyskasz na lokacie?
Wszystkie   
zobacz ofertę

WŁASNY KĄT lokatorski

 • Korzyści
 • Przeznaczenie
 • Parametry
 • Oprocentowanie i opłaty
 • Informacje dodatkowe

Korzyści

 • indywidualne podejście do każdego Klienta
 • możliwość wyboru waluty kredytu: PLN, CHF, EUR, USD, GBP
 • możliwość wielokrotnej zmiany waluty kredytu
 • raz w roku "wakacje kredytowe" - zawieszenie spłaty raty w każdym roku kredytowania
 • długi okres kredytowania - do 10 lat
 • spłaty w ratach malejących lub równych
 • kredyt mieszkaniowy z opcją bilansującą - możliwość zmniejszenia kosztów spłaty kredytu dzięki środkom zgromadzonym na Twoim rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
 • spłata kredytu zaciągniętego w innym banku
 • proste procedury udzielania kredytu
 • możliwość sfinansowania kredytem kosztów związanych z inwestycją (m.in. prowizja banku, prowizja agencji nieruchomości, koszty sądowe i notarialne)
 • możliwość uzyskania komfortowego ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy, na wypadek hospitalizacji wraz z assistance medycznym możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
Program Oszczędnościowy "NIŻSZA RATA"

Klientom zaciągającym kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim oferujemy Program Oszczędnościowy "Niższa Rata". W ramach tego programu klienci mogą inwestować środki w fundusze PKO TFI i jednocześnie otrzymują obniżoną marżę dla udzielanego kredytu. Zapoznaj się z Zasadami Uczestnictwa w Programie Oszczędnościowym oraz Taryfą Opłat PKO TFI.


Przeznaczenie

Kredytem WŁASNY KĄT-LOKATORSKI można sfinansować wszelkie cele mieszkaniowe, m.in.:

 • wkład mieszkaniowy w przypadku ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
 • kaucję stanowiącą zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu w Towarzystwie Budownictwa Społecznego
 • partycypację w kosztach budowy mieszkań w Towarzystwie Budownictwa Społecznego
 • nadbudowa, remont, modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • zakup, budowa garażu lub miejsca postojowego
 • spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku
 • refinansowanie kosztów poniesionych na ww. cele
 • inne cele związane z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych
Ponadto dopuszcza się łączenie ww. celów.

Dla kogo?

Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT -LOKATORSKI przeznaczony jest dla klientów indywidualnych posiadających zdolność kredytową, tj. zdolność do spłaty kredytu i odsetek.

Waluta

PLN CHF EUR USD GBP

Okres kredytowania

Spłatę kredytu można rozłożyć na 10 lat.

Forma i sposób spłaty kredytu

Każdy, kto zaciąga kredyt może wybrać, w jakich ratach chce go spłacać:

 • w ratach malejących, 
 • w ratach równych.
Zarówno walutę kredytu, jak i formułę spłaty można zmieniać w trakcie obowiązywania umowy kredytowej.

Opłaty i prowizje

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki:

 • będącego kredytem konsumenckim* 50,00 zł
 • nie będącego kredytem konsumenckim 0,00 zł
2. Udzielenie kredytu - od kwoty kredytu/pożyczki: od 0% do 3,5%
3. Wcześniejsza całkowita spłata kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kredytów i pożyczek podlegających ustawie o kredycie konsumenckim*) - od kwoty spłaty:
 • ze zmienną stopą procentową 1,5% nie mniej niż 200 zł
 • ze stałą stopą procentową 2% nie mniej niż 200 zł
4. Zmiana waluty kredytu/pożyczki - od kwoty aktualnego zadłużenia od 0,8%
5. Oszacowanie wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej od każdej nieruchomości od 200,00 zł
6. Inne czynności wykonane na wniosek klienta związane ze zmianą postanowień umowy kredytu mieszkaniowego wymagające sporządzenia aneksu do umowy 150,00 zł
7. Inne czynności wykonywane na życzenie klienta lub za klienta 50,00 zł

*Dotyczy tylko kredytów/pożyczek w kwocie do 80.000 zł

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu jest zmienne lub stałe (tylko w przypadku kredytów w PLN). Oprocentowanie ustalane jest
indywidualnie w Oddziale PKO Banku Polskiego.

Oprocentowanie w złotych

Oprocentowanie w walutach wymienialnych

Informacje dodatkowe


Bilansowanie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt oszczędnościami gromadzonym na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym pozwala na obniżenie płaconych odsetek. Aby z niego skorzystać wystarczy posiadać rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy oraz ustalić wspólnie z PKO BP limity (górny i dolny) na ROR. Bilansowanie kredytu oszczędnościami działa w sposób następujący:

 • jeżeli środki znajdujące się na ROR są wyższe od ustalonego limitu górnego - nadwyżka przekazywana jest na rachunek bilansujący 
 • środki znajdujące się na rachunku bilansującym każdego dnia powodują, obniżenie podstawy do obliczania odsetek , a tym samym zmniejszają koszt spłaty kredytu.
Z bilansowania kredytu oszczędnościami mogą skorzystać osoby zaciągające kredyt w PLN. Opcja bilansowania działa w okresach trzyletnich.


Autorzy: HYPERmedia
Kredyty Lokaty Rachunki bankowe Karty Kalkulator walutowy
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009