www.elfin.pl
portal finansowy


23 września 2021

Debet

W banku i potocznej mowie to określenie jest używane w przypadku dwóch pożyczek udzielanych przez bank, a połączonych z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Znaczenie 1

W pierwszym przypadku debet oznacza możliwość skorzystania z niewielkiej pożyczki, często o standardowej wysokości zależnej od zdeklarowanych wpływów, która jest "w cenie rachunku" (nie ma osobnej prowizji). Z tego kredytu możesz skorzystać kiedy chcesz i chroni cię ona przed brakiem pieniędzy na twoim rachunku. To pozwala uniknąć przykrych konsekwencji braku pieniędzy na twoim rachunku, w przypadku zlecenia bankowi stałych płatności za gaz, prąd czy telefon.

Znaczenie 2

Kolejnym odpowiednikiem słowa debet jest kredyt. Banki od pewnego czasu z dużą łatwością udzielają debetów - kredytów połączonych z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym, na wzór istniejącego od lat w bankach zachodnich kredytu overdraft (możesz wyciągnąć z konta więcej niż masz). Pozwala to mieć dostępną, ustaloną pulę pieniędzy na rachunku (oprócz wpłat), z której możesz korzystać w dowolnej chwili i oddawać, gdy masz przypływ gotówki.

Debet dostaje każdy właściciel rachunku w banku (jeżeli oczywiście dla tego rachunku jest przewidziany taki kredyt), którego stałe wpłaty na konto są wyższe niż wyznaczona minimalna kwota.

Należy złożyć wniosek w banku i czekać na jego rozpatrzenie. Bank przyznaje zwykle, jako maksymalną kwotę kredytu, wielokrotność miesięcznych wpływów na konto (od 3 do 6 razy). Wpływy te liczone są automatycznie i brana jest pod uwagę średnia wpływów z kilku ostatnich miesięcy. Dlatego też częstym warunkiem przyznania takiego kredytu jest wcześniejsze, kilkumiesięczne dokonywanie operacji na tym rachunku.

Kosztami uruchomienia takiego kredytu jest prowizja od przyznanej kwoty i później odsetki liczone od faktycznego zadłużenia. Czyli płacisz odsetki tylko od tego, jak dużo i na ile dni w miesiącu pożyczyłeś od banku pieniądze. Kredyt ten jest zwykle przedłużany z roku na rok automatycznie, bez potrzeby spłaty zadłużenia, i suma jego jest w tej samej wysokości. Płacisz za to prowizje roczną, która jest zwykle w wysokości podobnej do prowizji początkowej.

Warto policzyć jaką faktycznie maksymalną kwotę dostępnego kredytu będziesz potrzebować

  • by nie płacić niepotrzebnie prowizji od za wysokiej przyznanej kwoty
  • żeby przypilnować wszystkich wpływów na konto w okresie, który będzie oceniany przez bank, dla uzyskania wystarczająco wysokiej kwoty kredytu
Czy to się opłaca?

Kredyt połączony z rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym zwykle jest tańszy (dużo niżej oprocentowany) od kredytu połączonego z kartą kredytową, który zaciągasz, gdy nie spłacisz całości zadłużenia na karcie na koniec cyklu rozliczeniowego. Debet w rachunku jest też wygodniejszy, bo nie musisz spłacać zadłużenia w ustalonych ratach i terminach, tylko wtedy, gdy masz możliwość uzyskania wpływów na swój rachunek. Często wraz z rachunkiem masz do dyspozycji kartę płatniczą, co ułatwia korzystanie z pożyczonych pieniędzy.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.