www.elfin.pl
portal finansowy


23 września 2021

Kredyt w złotówkach czy w walucie

Kredyty na cele mieszkaniowe w walutach obcych stają się coraz popularniejsze. Banki promują je podając wysokość stopy procentowej, która w porównaniu z kredytami złotowymi często jest niższa nawet o połowę. Czy jest to jednak wystarczający powód, żeby decydować się na kredyt w dolarach czy
w euro?

Z czego wynika różnica w oprocentowaniu?

Różnica wynika ze sposobu ustalania przez banki oprocentowania kredytów. Banki ustalają stałą marżę ponad określone referencyjne stopy procentowe.

Kredyty złotowe

Dla kredytów złotowych są to: WIBOR (czyli stopy po jakich banki polskie pożyczają pieniądze między sobą), pewne wewnętrzne stopy bazowe banku albo też stopy ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej.

WIBOR zmienia się codziennie i dlatego wysokość oprocentowania kredytów oparta na nim może zmieniać się z miesiąca na miesiąc. W pozostałych przypadkach zmiany są rzadsze. Stopy bazowe banków zmieniają się w przypadku wzrostu inflacji i innych wskaźników ekonomicznych.

Kredyty walutowe

Podobnie ustalane są stopy procentowe kredytów walutowych. Jednak stopy bazowe banków dla walut nie są uzależnione od sytuacji w Polsce, ale od warunków panujących na innych rynkach. Stopami bazowymi są najczęściej stopy procentowe, po jakich banki pożyczają sobie pieniądze w określonej walucie na rynkach międzynarodowych, czyli LIBOR dla dolarów i marek oraz EURIBOR dla euro. Do tych stóp bazowych banki dodają swoją marżę.

Różnica w oprocentowaniu wynika zatem z różnicy w stopach bazowych. W Polsce wynoszą one co najmniej kilkanaście procent, za granicą najwyżej kilka.

Ważna jest też stabilność stóp procentowych oraz prognozy dotyczące ich zmian.

Inflacja, która w naszym kraju jest podstawowym czynnikiem powodującym wzrost stóp bazowych, powinna spadać w przyszłości. Zatem stopy procentowe kredytów też powinny spadać.

Kraje zachodnie są stabilniejsze, a inflacja utrzymuje się w nich na stałym, niskim poziomie, mniejsze są również wahania stóp procentowych. Nawet jeśli bank centralny zmienia oprocentowanie, to koryguje je np. o 0,25-0,5%. U nas korekty wynoszą nawet 1,5%.

Czy kredyty walutowe są zatem lepsze?

Kredyty walutowe wydają się tańsze. Biorąc kredyt nominowany w walutach, odczuwasz różnicę już od pierwszej raty. Jej wysokość jest znacznie niższa od raty w złotych dla tego samego kredytu. I tutaj pojawia się kolejna zaleta kredytów walutowych - biorąc taki kredyt możesz wykazać się wyższą zdolnością kredytową. Banki najczęściej liczą ją odejmując od twoich dochodów stałe wydatki
i przewidywaną ratę kredytu. Im niższa rata jest wzięta do wyliczeń zdolności kredytowej, tym wyższą kwotę kredytu możesz otrzymać. Kredyt staje się bardziej dostępny, ale uważaj - nie bierz więcej niż potrzebujesz, i tak będziesz musiał to wszystko spłacić.

Oceniając kredyty nie należy jednak skupiać się na dniu dzisiejszym. Kredyt będziesz spłacać przez wiele lat, zatem staraj się przyjąć dłuższą perspektywę.

Jak może się zmieniać koszt kredytu w przyszłości?

Po pierwsze na koszt kredytu wpływać może zmiana stóp procentowych. Oprocentowanie kredytów złotowych powinno w dłuższym terminie spadać. Z drugiej strony, stopy kredytów walutowych charakteryzują się stosunkowo małą zmiennością. W umowach z bankiem najczęściej masz zagwarantowaną stałą marżę ponad stopę bazową - możesz więc liczyć na to, że nawet jeśli stopy procentowe kredytów walutowych wzrosną, różnica będzie niewielka.
Jeżeli skorzystasz z kredytu walutowego, dodatkowe ryzyko stanowić będą dla ciebie zmiany kursu waluty kredytu w stosunku do złotego.

Wiesz ile potrzebujesz pieniędzy - złotówek. Jeżeli chcesz wziąć na tę kwotę kredyt walutowy, wówczas bank przelicza ją na wybraną walutę wg kursu z dnia podpisania umowy. Kwota, którą bank faktycznie wypłaci po kilku dniach, jest uzależniona od kursu walutowego z dnia wypłaty kredytu (kredyt wypłacany jest w złotych).

Miesięczne spłaty kredytu, tj. części kapitału oraz należne odsetki są wyliczone w walucie. Do banku wpłacasz złotówki, zatem to, ile faktycznie co miesiąc zapłacisz zależy od aktualnego, obowiązującego w banku kursu waluty.

Jeżeli złotówka będzie słabła względem waluty kredytu, to w rzeczywistości koszt twojego kredytu walutowego będzie rósł. Będzie on większy od kosztu kredytu zaplanowanego przez ciebie w chwili tworzenia harmonogramu spłat i przeliczenia go na złotówki po kursie z danego dnia. Nie musi to jeszcze oznaczać, że przestanie być tańszy od analogicznego kredytu złotówkowego. Wszystko zależy od wielkości tych zmian.

Jeżeli jednak sytuacja się odwróci, tj. złotówka będzie się stopniowo umacniać w stosunku do waluty kredytu, wówczas zyskujesz - taką samą ilość euro czy marek kupisz taniej w dniu spłaty.

Co ogranicza ryzyko?

Kredyt bierzesz na wiele lat i niestety nie wiadomo jak sytuacja będzie się kształtowała w przyszłości. Prognozy przewidują, że w wyniku stopniowego rozwoju naszej gospodarki złotówka będzie się umacniać (co jest korzystne dla kredytobiorcy). Ponadto pamiętaj, że Polska zamierza dołączyć do Unii Europejskiej (w dalszej perspektywie też do Unii Walutowej). Nasza gospodarka będzie zatem coraz bardziej powiązana ze stabilnymi rynkami zachodnich państw. Spowoduje to, że ryzyko kursu walutowego nie będzie już groźne.

W razie, gdyby nagle nastąpiło pogorszenie sytuacji na rynku walutowym i złotówka spadałaby na łeb na szyję, banki umożliwiają przeliczenie kredytu na złotówki i kontynuowanie spłaty w złotówkach. W takiej sytuacji rosną jednak z reguły stopy procentowe i decyzja wcale nie jest taka prosta - zależy co wzrasta szybciej - kurs waluty czy różnica w oprocentowaniu kredytów.

Porady na koniec
Dla kogo są kredyty walutowe?

Dla każdego, kto wie na czym polega ich przewaga nad kredytami w złotych i jednocześnie zdaje sobie sprawę z ryzyka walutowego. Mniejsze ryzyko podejmują te osoby, których dochody są w jakiś sposób powiązane z walutą, w której biorą kredyt, np. wynagrodzenie wyrażone jako ekwiwalent kwoty w danej walucie, lub będą wynajmować komuś mieszkanie i czynsz ustalony będzie w walucie, itp.

Kiedy brać kredyt i na co liczyć w czasie spłaty?

Zanim weźmiesz kredyt w walucie spróbuj śledzić informacje o kształtowaniu się kursów walut. Musisz trochę poznać rynek walutowy.
Kredyt najdogodniej jest zaciągnąć, kiedy kurs waluty wzrósł, a złotówka jest słaba. Wtedy za daną ilość złotówek dostać możesz mniejszą ilość dolarów czy euro. Mniej też będziesz musiał spłacić.

Inne porady--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.