www.elfin.pl
portal finansowy


19 września 2021

Rodzaje lokat

Jeśli chcesz pomnażać swe oszczedności w prosty i bezpieczny sposób, załóż lokatę w banku. Nieskomplikowaną procedurę i zabezpieczenia w postaci gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przypłacisz wprawdzie relatywnie mniejszym zyskiem.
Sprawdź inne formy inwestowania:
Jak się kupuje obligacje,
Obligacje detaliczne,
Obligacje hurtowe,
Bony Skarbowe,
Inwestycje alternatywne
Banki mają jednak w swej ofercie kilka rodzajów lokat, spośród których możesz wybrać lokatę najlepiej odpowiadającą twoim wymaganiom i możliwościom finansowym.

Lokaty terminowe

Wybór rodzaju lokaty zależy głównie od tego, jaką kwotą dysponujesz. Najpopularniejsze są standardowe lokaty terminowe - minimalna kwota lokaty jest zwykle niewielka (już od 500zł), możesz też dowolnie wybierać okres, na jaki zdeponujesz pieniądze.
Zobacz: Wybierasz lokatę

Inne lokaty

Jeśli posiadasz większą ilość pieniędzy, chcesz aktywnie korzystać z odsetek od kapitału, mieć możliwość zerwania lokaty w dowolnym momencie nie tracąc przy tym odsetek - słowem - jeśli wymagasz więcej niż może ci dać zwykła lokata terminowa, wybierz inny rodzaj lokaty. Banki dają ci następujący wybór:

  • lokata dynamiczna

Lokaty dynamiczne są najwygodniejszą formą oszczędzania w sytuacji, kiedy zbierasz pieniądze na jakiś cel, ale nie wiesz, kiedy będą ci one potrzebne. Największą zaletą lokaty dynamicznej jest możliwość jej zerwania w dowolnym momencie bez utraty uzyskanych dotychczas odsetek. Oznacza to praktycznie stały dostęp do gotówki oprocentowanej wyżej niż rachunki płatne na żądanie i niewiele niżej od oprocentowania tradycyjnych lokat terminowych.

Jeśli założysz lokatę dynamiczną, która zakończy się na przykład po roku, możesz zlikwidować ją w dowolnym terminie. Odsetki nie przysługują ci jedynie jeśli zerwiesz lokatę przed upływem pierwszego miesiąca. Rezygnując z lokaty w kolejnych miesiącach jej trwania otrzymujesz odsetki za każdy pełny miesiąc utrzymywania lokaty. Dowiedz się, w ktorym dniu miesiąca bank zalicza kolejny miesiąc trwania twojej lokaty - jeśli zgłosisz się po pieniądze na kilka dni przed tym terminem, możesz na tym stracić.

Oprocentowanie lokat dynamicznych jest zmienne, a jego wysokość wzrasta z każdym miesiącem utrzymywania lokaty.

Jeśli po upływie terminu lokaty nie zgłosisz się do banku po odbiór pieniędzy, lokata zostanie automatycznie przedłużona na kolejny taki sam okres. Sprawdź, czy wraz z kapitałem odnowione zostaną również odsetki - zdarza się, ze po przedłużeniu lokaty odsetki nie są kapitalizowane.

  • lokata progresywna

Lokata progresywna umożliwi ci dokonywanie dopłat do kwoty jaką zdeponowałeś na początku. Jeśli zechcesz zdeponować kolejną nadwyżkę pieniężną, nie musisz zawierać z bankiem kolejnej umowy - możesz zwiększyć kwotę istniejącej już lokaty progresywnej. Wysokość dopłat ustala zazwyczaj bank. Oprocentowanie lokat progresywnych wzrasta wraz z wysokością zdeponowanego wkładu. Im większą sumę zgromadzisz na lokacie, tym wyżej będzie ona oprocentowana. Kapitalizacja odsetek następuje zazwyczaj po upływie terminu lokaty.

  • lokata rentierska

Lokata rentierska pozwala na regularne (co miesiąc lub co 3 miesiące - w zależności od umowy) otrzymywanie odsetek od zdeponowanego kapitału, bez konieczności zrywania lokaty. Banki zwykle ustalają minimalną kwotę lokaty, czasem na bardzo wysokim poziomie. Taka lokata, pozwalająca zarówno na oszczędzanie, jak i na korzystanie z odsetek, jest szczególnie korzystna jeśli deponuje się wysokie kwoty.
Po upływie okresu lokaty jej kwota jest automatycznie odnawiana na kolejny okres.

  • lokata call

Zakładając lokatę typu call nie określasz, na jak długo deponujesz pieniądze. Warunkiem jej założenia jest zazwyczaj posiadanie rachunku bieżącego w danym banku oraz wpłata minimalnej, określonej przez bank kwoty. Lokata oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, przy czym banki - z uwagi na wysoką kwotę lokaty - dopuszczają możliwość negocjacji wysokości oprocentowania. Odsetki naliczane są od dnia założenia lokaty do dnia poprzedzającego podjęcie przez ciebie gotówki. Odsetki nie są kapitalizowane. Kiedy zdecydujesz się na wycofanie oszczędności musisz złożyć w banku wypowiedzenie. Po 2 dniach bank przeleje na twój rachunek zgromadzone na lokacie pieniądze wraz z należnymi odsetkami.

Zakładaj lokaty bez stania w kolejce

Założenie lokaty nie musi się już wiązać z wizytą w banku. Możesz dokonać takiej operacji nie wychodząc z domu, przy pomocy telefonu, komputera podłączonego do Internetu lub telefonu komórkowego wyposażonego w przeglądarkę WAP. Niektóre banki dysponują tzw. inteligentnymi bankomatami, które przyjmują dyspozycje założenia lokaty. Warunkiem korzystania z takich udogodnień jest oczywiście posiadanie w danym banku konta, z którego nastąpi przelew środków na zakładaną lokatę.

Kolejnym udogodnieniem jest tzw. lokata automatyczna tworzona z nadwyżek środków zgromadzonych przez ciebie na rachunku. Wraz z bankiem określasz saldo, po przekroczeniu którego następuje automatyczne przeniesienie nadwyżki na rachunek lokaty. Lokata jest utrzymywana przez ustalony czas
i oprocentowana zazwyczaj według zmiennej stopy procentowej.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.