www.elfin.pl
portal finansowy


19 września 2021

Wybierasz lokatę

Lokatę tworzysz powierzając bankowi pieniądze na określony czas. Zawsze musisz przy tym zawrzeć z bankiem umowę. W niej określony jest czas, na jaki powierzasz pieniądze, kwota lokaty, oprocentowanie i inne warunki. Ważne jest, by uważnie czytać umowę.

Jak wybrać najkorzystniejszą lokatę terminową?

Pilnuj swoich pieniędzy - nawet jeżeli leżą w banku - muszą dla ciebie jak najlepiej procentować. (Więcej podstawowej wiedzy znajdziesz w dziale Inwestycje, polecamy: Jak rozpocząć inwestowanie, Procent składany). Żeby wybrać najkorzystniejszą lokatę zwróć uwagę na następujące elementy:

 1. oprocentowanie lokaty

Nie daj się zwieść - oprocentowanie podawane jest przez bank nominalnie w skali roku, tzn. że nie jest brane pod uwagę to, że pieniądze tracą siłę nabywczą, m.in. z powodu inflacji. W dużym przybliżeniu rzeczywiście zyskujesz taki procent, ile wynosi różnica pomiędzy oprocentowaniem a inflacją.

Dla lokat banki stosują oprocentowanie:

 • stałe - czyli jednakowe przez cały okres trwania lokaty. Opłacalność lokaty o stałym oprocentowaniu jest zależna od sytuacji panującej na rynku. Korzystniejszy jest wybór stałego oprocentowania gdy przewiduje się spadek inflacji i obniżenie stóp procentowych przez banki. Zaletą takiej lokaty jest znany z góry zysk.
 • zmienne - w zależności od warunków rynkowych może ulec podwyższeniu lub obniżeniu w trakcie trwania lokaty. Jest mniej ryzykowne w przypadku lokat długoterminowych gdy przewidujemy wzrost inflacji. Podwyższenie oprocentowania lokat przez banki (co było reakcją na podwyższenie stóp procentowych przez NBP) sprawiło, że nie tak dawno bardziej opłacalne były lokaty o zmiennym oprocentowaniu. Jeśli jednak stopy procentowe NBP zostaną obniżone, lokaty o zmiennym oprocentowaniu przyniosą mniejszy zysk.
Obniżanie i podwyższanie oprocentowania jest jednak w gestii dyrektorów banków, dlatego zmiany te nie są dokonywane automatycznie i - zwłaszcza w przypadku podwyższania oprocentowania lokat - dokonywane raczej niechętnie.
Zakładając lokatę bądź na bieżąco jeśli chodzi o sytuację panującą na rynku.

Wybierając lokatę sprawdź, czy bank proponuje różne oprocentowanie lokat w zależności od wysokości zdeponowanej kwoty. Często im wyższa kwota lokowanych środków, tym wyższe jest oprocentowanie. Przy lokowaniu bardzo dużych kwot można nawet negocjować wysokość oprocentowania. Często taką możliwość stwarza się posiadaczom rachunków VIP w danym banku.

Oprocentowanie lokat zależy również od tego, na jak długo zrezygnujesz z korzystania ze swoich pieniędzy. Lokaty długoterminowe (np. roczne) są zazwyczaj oprocentowane wyżej niż te zawierane na krótszy okres (3 miesiące, miesiąc, czy tydzień).

 1. kapitalizację czyli częstotliwość naliczania odsetek. Twój zysk z lokaty zależy nie tylko od oprocentowania. Na to, ile zyskasz pieniędzy wpływa też kapitalizacja. Lokata o niższej stopie procentowej może okazać się w rzeczywistości bardziej opłacalna od lokaty wyżej oprocentowanej
  Zobacz przykład

 1. dowiedz się, kiedy otrzymasz odsetki - czy bank wypłaci je po zakończeniu lokaty, czy też każdorazowo po kapitalizacji przelewa je na twój rachunek a vista. Warto o tym wiedzieć, bo jeśli bank po dokonaniu każdej kolejnej kapitalizacji przelewa odsetki na twój ROR, to faktycznie ich nie kapitalizuje - odsetki naliczane są ciągle od sumy podstawowej

 2. zapytaj, co bank zrobi z twoimi pieniędzmi jeśli nie zgłosisz się w terminie po ich odbiór - czy lokata zostanie automatycznie przedłużona na taki sam okres? Jeśli bank roluje (czyli automatycznie odnawia) lokaty, dowiedz się, co robi wtedy z odsetkami. Zdarza się, że w takiej sytuacji odsetki przelewane są na nisko oprocentowany rachunek

 1. warunki zerwania lokaty

Może zdarzyć się, że okoliczności zmuszą cię do zerwania lokaty przed upływem terminu jej wygaśnięcia. Wówczas w zależności od warunków umowy:

 • stracisz wszystkie naliczone dotychczas odsetki
 • otrzymasz odsetki naliczone według oprocentowania rachunku a vista
 • otrzymasz odsetki w wysokości określonej na wypadek zerwania umowy
 • otrzymasz odsetki naliczone do tej pory według oprocentowania lokaty
Banki stosują najczęściej pierwszy wariant - gdy zerwiesz lokatę, bank zwróci ci jedynie pieniądze, które zdeponowałeś. Dlatego bardzo ważne jest, byś zorientował się, jak potraktuje cię bank kiedy zechcesz wycofać swe pieniądze.
Zobacz: Nie zrywaj lokat
W jakiej walucie

Możesz zakładać lokaty zarówno w złotówkach, jak i w walutach obcych. Lokaty złotowe są oprocentowane zdecydowanie wyżej niż walutowe, jednak gdy złotówki tracą na wartości, lokaty walutowe mogą okazać się korzystniejsze. Jeśli posiadasz walutę, której kurs w danej chwili nie jest korzystny, ulokowanie jej w banku może być dobrym rozwiązaniem - zyskasz odsetki od lokaty, a kurs tej waluty może w tym czasie wzrosnąć. Jeśli rozważasz lokowanie walut, powinieneś uważnie śledzić sytuację na rynku pieniężnym, tylko wówczas podejmiesz rozsądną decyzję.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.