www.elfin.pl
portal finansowy


23 września 2021

Czytaj umowę

Nic prostszego - wpłacasz pieniądze do banku, by odebrać je po upływie określonego czasu wraz z odsetkami. Pieniędzy jest więcej niż wpłaciłeś, czyli wszystko działa tak, jak powinno. Gdzie tu miejsce na niemiłe niespodzianki? Czy w umowie mogła być jakaś pułapka?

Banki chcąc przyciągnąć pieniądze klientów wprowadzają do swej oferty wyżej niż dotychczas oprocentowane lokaty. Niestety robią tak zwykle z myślą o tych, którzy jeszcze ich klientami nie są - korzystniej oprocentowane są jedynie nowo zakładane lokaty. Jeśli założyłeś lokatę wcześniej, promocyjna oferta banku może jej już nie obejmować.

Dobrze wiedzieć jak bank, któremu powierzasz oszczędności, radzi sobie na rynku, jak reaguje na wahania inflacji i zmiany stóp procentowych NBP. To szczególnie ważne, jeśli deponujesz pieniądze na lokacie o zmiennym oprocentowaniu. Lokata oprocentowana według zmiennej stopy procentowej jest korzystna w warunkach rosnącej inflacji i stóp procentowych NBP.

Sposób naliczania odsetek ma znaczący wpływ na wielkość twego zysku z lokaty. Niestety banki potrafią niemile zaskoczyć klientów zastępując obiecaną w umowie kapitalizację kwartalną na roczną lub kapitalizację po upływie okresu lokaty. Możesz jednak przechytrzyć bank przedłużając kilkakrotnie krótkoterminową lokatę zamiast lokować pieniądze na dłuższy okres.

Zwróć też uwagę na to, co zrobi bank gdy nie stawisz się na czas by odebrać ulokowane pieniądze wraz z odsetkami. Zazwyczaj banki rolują lokaty, czyli przedłużają je automatycznie na następny taki sam okres. Twój bank może się jednak zachować inaczej - lokata może po zakończeniu umowy pozostać na nieoprocentowanym rachunku.

Warto również wiedzieć, na jakich warunkach możesz zerwać lokatę. Najczęściej bank zwróci ci tylko kwotę, jaką zdeponowałeś, bez odsetek, w najlepszym razie możesz zyskać niskie oprocentowanie (np. jak na rachunkach a vista).

Jeśli nie dasz bankowi zarobić zrywając umowę w krótkim czasie, możesz liczyć się nawet z koniecznością poniesienia pewnych opłat manipulacyjnych.


Na podstawie: Rzeczpospolita z 24.04.1998, "Pułapki", Bożena Żuławik

Inne porady--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.