www.elfin.pl
portal finansowy


23 września 2021

Poręczenie wg prawa cywilnego osób trzecich

Jeżeli posiadasz krewnych lub znajomych, u których cieszysz się zaufaniem, a którzy jednoczenie mają wysokie zarobki, wówczas możesz zwrócić się do nich z prośbą o poręczenie twojego kredytu.

Podpisując umowę poręczenia z bankiem, twój poręczyciel zobowiązuje się, że spłaci wszystkie twoje długi wobec banku w razie gdybyś przestał je regulować. Poręczyciel gwarantuje spłatę twojego długu całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym. Aby poręczenie było skuteczne musi się na nie zgodzić współmałżonek poręczyciela.
Bank musi jednak poręczyciela zaakceptować, co oznacza w praktyce, że i on wykazać się musi wystarczającą zdolnością kredytową.
Ponadto udzielenie ci poręczenia oznacza dla poręczyciela obniżenie jego zdolności kredytowej gdy sam chciałby starać się o kredyt.

Poręczenia może ci także udzielić firma. Może być nią np. twój pracodawca.
Jeżeli budujesz dom lub mieszkanie z developerem i starasz się o tzw. kredyt pomocniczy na raty płatne w trakcie budowy, zapytaj, czy developer nie poręczy ci kredytu.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.