www.elfin.pl
portal finansowy


2 grudnia 2021

Finanse na naukę

Nie warto rezygnować ze studiów z powodów finansowych. Studia są zbyt ważną inwestycją w życiu. Od nich zależy twoje miejsce w społeczeństwie, także twój status finansowy.
Jeżeli chcesz studiować, a nie masz środków finansowych na realizację tego celu, kredyt studencki daje ci taką możliwość.

Kredyt studencki jest preferencyjnym kredytem przeznaczonym dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. Mogą z niego korzystać osoby pochodzące z rodzin o niewysokich dochodach. Kredyt jest dofinansowany przez Skarb Państwa - dlatego jest taki tani.

Warunki ubiegania się o kredyt studencki

O kredyt studencki możesz się ubiegać jeżeli jesteś studentem wyższej uczelni państwowej, zawodowej szkoły wyższej, jak i koncesjonowanej uczelni niepaństwowej, na każdym roku studiów o ile rozpocząłeś studia nie mając jeszcze 25 lat.
Warunkiem uzyskania kredytu jest wysokość dochodów w twojej rodzinie, która musi być poniżej progu ustalanego przez państwo. Brany jest też pod uwagę kierunek studiów, bo stworzono listę studiów preferowanych.

Procedura
  • wybierz bank oferujący kredyt studencki. Mimo że oferty banków wydają się być zbliżone, dobrze się zastanów zanim dokonasz ostatecznego wyboru.
  • do każdego wniosku o kredyt konieczne jest złożenie zaświadczenia z dziekanatu potwierdzającego, że jesteś studentem, oraz informacji z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów w rodzinie (na złożenie wniosku masz czas do 15 listopada każdego roku)
  • banki wymagają by kredyt studencki był zabezpieczony przez poręczenie osób trzecich. Poręczycielami twojego kredytu mogą być rodzice, ale jeśli ich zdolność kredytowa okaże się dla banku niewystarczająca, musisz znaleźć kogoś, kto poręczy twój kredyt. Ponieważ znalezienie takich osób to dość powszechny problem, stworzono możliwość poręczenia kredytów studenckich przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Niestety w tym wypadku musisz się liczyć z dodatkowymi kosztami i otrzymasz niższy kredyt
  • po załatwieniu wszystkich formalności musisz uzbroić się w cierpliwość i czekać na rozpatrzenie wniosku.
  • studentom, którym przyznano kredyt, pieniądze są wypłacane często w grudniu, ale z wyrównaniem od października
  • uzyskanie kredytu to nie koniec formalności - masz teraz obowiązek dostarczania do banku zaświadczeń z uczelni potwierdzających, że uzyskałeś wpis na kolejny semestr.
Okres kredytowania oraz wysokość kredytu

Kredyt studencki jest przyznawany na okres studiowania, przy czym łącznie nie dłuższy niż 6 lat. Kredyty studenckie wypłacane są w transzach miesięcznych przez 10 miesięcy w roku. W przypadku, gdy w ostatnim roku studiów nauka trwa zgodnie z planem studiów tylko jeden semestr, transze kredytu wypłacane są przez 5 miesięcy.

Wysokość transzy kredytu ustalana jest co roku przez MEN i ogłaszana na mocy rozporządzenia. Decydując się na skorzystanie z poręczenia BGK musisz również liczyć się z 1,5%-ową prowizją, jaką BGK potrąca ze względu na ponoszone ryzyko.

Wysokość udzielonego ci kredytu to suma wszystkich transz, które zostaną ci wypłacone.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.