www.elfin.pl
portal finansowy


23 września 2021

Ile kosztuje notariusz?

Wysokość taks notarialnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy notarialnej.

Opłata za akt notarialny ustanowienia hipoteki uzależniony jest od wysokości wpisu hipotecznego:

 • do 3.000 zł- 100 zł
 • powyżej 3 000 do 10 000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000,
 • powyżej 10 000 do 30 000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000,
 • powyżej 30 000 do 60 000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000,
 • powyżej 60 000 do 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60 000
 • powyżej 1 000 000 zł - 5.710 zł + 0,25% sumy powyżej 1 000 000 zł.

Za czynności wykonywane poza siedzibą kancelarii, notariusz może ustalić zwiększone wynagrodzenie liczone za każdą godzinę od momentu opuszczenia kancelarii do chwili powrotu, w wysokości do 50 zł wynagrodzenia (każda godzina w porze dziennej - 8.00-20.00) lub do 100 zł wynagrodzenia (każda godzina w porze nocnej - pozostałe godziny).

Inne koszty notarialne kształtują się na następującym poziomie:
sporządzenie aktu ustanowienia hipoteki - do 50% wynagrodzenia obliczonego wg stawek taksy notarialnej od wartości nieruchomości. W przypadku ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe lub działalność gospodarczą - 25% stawki;

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera 22 proc. podatku VAT od jej wysokości. Wspomniana wysokość taksy notarialnej to stawki maksymalne, które warto negocjować.

Dodatkowo należy zapłacić podatek od czynności cywiloprawnych w tym wypadku od ustanowienia hipoteki, który wynosi

 • w przypadku zabezpieczenia wierzytelności istniejących - 0,1% kwoty zabezpieczonej wierzytelności
 • na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej - 19zł


 • --------------------------------------------------------
  Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.