www.elfin.pl
portal finansowy


19 września 2021

Sam kształtuj swój kredyt mieszkaniowy.
Doradca Banku Pekao S.A. odpowiada na najczęściej zadawane przez internautów pytania odnośnie oferty kredytów mieszkaniowych

Dlaczego Bank Pekao S.A. zdecydował się na wprowadzenie kilku różnych kredytów mieszkaniowych?
Wpłynęła na to analiza potrzeb i oczekiwań osób zainteresowanych kredytem mieszkaniowym. Chcieliśmy wyjść naprzeciw tym potrzebom, a tym samym ułatwić i przyspieszyć zamieszkanie we własnym domu czy mieszkaniu ludziom o różnych preferencjach finansowych i zróżnicowanej zdolności kredytowej. Nasi specjaliści pomagają dobrać właściwy program kredytowy. Biorąc pod uwagę określoną sytuację kredytobiorcy, udzielają kredytu na najlepszych dla danej osoby warunkach.

Jakie kredyty mieszkaniowe oferuje Bank Pekao S.A.?
W odpowiedzi na różne preferencje kredytowe powstała oferta kilku kredytów mieszkaniowych, z których można wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie:

 • kredyt hipoteczny
 • kredyt budowlano-hipoteczny
 • kredyt hipoteczny w ramach Eurokonta Hipotecznego.

Co oznacza stwierdzenie, że można samemu zdecydować o ostatecznym kształcie kredytu w Państwa Banku?
To znaczy, że doradca Banku pomaga Klientowi w doborze odpowiednich parametrów kredytu w zależności od indywidualnych preferencji kredytobiorcy. Może być to na przykład możliwość karencji w spłacie kapitału w początkowym okresie kredytowania, wcześniejsza spłata części kredytu bez dodatkowych opłat lub ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. W ten sposób ostateczny kształt kredytu mieszkaniowego zależy od Klienta. I właśnie tak powinno być. W końcu decyzja o wzięciu kredytu mieszkaniowego jest jedną z najważniejszych decyzji w naszym życiu, niezaprzeczalnie powinniśmy mieć zatem wpływ na poszczególne elementy naszego kredytu.

Na jaki cel przeznaczyć można kredyt Banku Pekao S.A.?
Każdy z proponowanych kredytów to nieco odmienne cele mieszkaniowe. I tak:
Kredyt hipoteczny możemy przeznaczyć na:

 1. zakup domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym (wyposażonego w instalację elektryczną, wodociągową, cieplną itp., umożliwiającą zamieszkiwanie tego domu przez cały rok) na działce rekreacyjnej
 2. nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
 3. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielcze prawo własnościowe lub w prawo odrębnej własności
 4. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego (gdy cena wykupu nie przekracza 50% rynkowej wartości mieszkania, będącego przedmiotem wykupu)
 5. zakup nieruchomości mieszkalnej z częścią usługową z zastrzeżeniem, że wielkość powierzchni usługowej nie może przekraczać 33% ogólnej powierzchni użytkowej tej nieruchomości, a jednostkowa cena metra kwadratowego powierzchni usługowej nie może przekraczać jednostkowej ceny metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej
 6. zakup garażu lub wyodrębnionego miejsca postojowego
 7. zakup nieruchomości gruntowej o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe
 8. spłatę kredytu przeznaczonego i wykorzystanego na cele mieszkaniowe, określone w pkt 1 - 7, zaciągniętego przez Wnioskodawcę w innym banku lub instytucji finansowej i terminowo spłacanego.

Kredytem budowlano-hipotecznym sfinansować można:

 1. budowę domu jednorodzinnego na działce gruntu przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe
 2. budowę domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym (wyposażonego w instalację elektryczną, wodociągową, cieplną itp., umożliwiającą zamieszkiwanie tego domu przez cały rok) na działce rekreacyjnej
 3. zakup nieruchomości z rozpoczętą budową i dokończenie tej budowy
 4. zakup lokalu mieszkalnego (własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu) lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym i przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych
 5. wykup mieszkalnego lokalu komunalnego lub zakładowego i przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych
 6. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności i przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych
 7. nadbudowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację, remont domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 8. adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne
 9. budowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, realizowaną przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową, firmę deweloperską, inny podmiot działający na rynku budownictwa mieszkaniowego)
 10. budowę powierzchni mieszkalnych z częściami usługowymi, z zastrzeżeniem, że wielkość powierzchni usługowej nie może przekraczać 33% ogólnej powierzchni użytkowej nieruchomości, a jednostkowa cena metra kwadratowego powierzchni usługowej nie może przekraczać jednostkowej ceny metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej
 11. spłatę kredytu przeznaczonego i wykorzystanego na cele określone w pkt 1 - 10, zaciągniętego przez Wnioskodawcę w innym banku lub instytucji finansowej i terminowo spłacanego, o ile budowa została zakończona i przedmiot kredytowania został oddany do użytkowania, oraz przeprowadzenie prac wykończeniowo-modernizacyjnych.

Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w ramach Eurokonta Hipotecznego można przeznaczyć na cele określone dla tradycyjnego mieszkaniowego kredytu hipotecznego, takie jak:

 • zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego/prawo odrębnej własności lokalu
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • zakup domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym na działce rekreacyjnej
 • zakup nieruchomości mieszkalnej z częścią usługową, której powierzchnia nie przekracza 33% całkowitej powierzchni użytkowej nieruchomości
 • spłata kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez Kredytobiorcę w innym banku lub instytucji finansowej na cele mieszkaniowe
 • zakup nieruchomości gruntowej o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe
 • zakup garażu lub wyodrębnionego miejsca postojowego.

Na jak długo można wziąć kredyt w Banku Pekao S.A.?
Jest to zależne od rodzaju kredytu mieszkaniowego. W przypadku kredytu hipotecznego oraz budowlano-hipotecznego maksymalny okres spłaty kredytu wynosi 30 lat. W przypadku kredytu hipotecznego w ramach Eurokonta Hipotecznego - 25 lat.

Ile można pożyczyć?
Możemy sfinansować nawet do 104% wartości rynkowej nieruchomości, tj. do 100% mniejszej z dwóch wartości: ceny (całkowitego kosztu inwestycji w przypadku kredytu budowlano-hipotecznego) lub wartości rynkowej nieruchomości wraz z kosztami związanymi z zaciągnięciem kredytu.

W jaki sposób można spłacać kredyt mieszkaniowy?
W przypadku kredytu hipotecznego i budowlano-hipotecznego Bank Pekao S.A. proponuje spłatę kredytu w ratach stałych lub malejących. Wcześniejsza spłata do 15% początkowej wartości kredytu w każdym roku kredytowania nie pociąga za sobą dodatkowych opłat.
Kredyt hipoteczny w ramach Eurokonta Hipotecznego natomiast spłaca się na zasadach obowiązujących dla kredytu w rachunku bieżącym - w systemie zmniejszającego się limitu kredytowego.

W jakiej walucie jest udzielany kredyt mieszkaniowy Banku Pekao S.A.?
Podstawową walutą mieszkaniowego kredytu hipotecznego oraz mieszkaniowego kredytu budowlano-hipotecznego są złotówki. Decydując się na kredyt w naszej rodzimej walucie, Klient może czuć się bezpieczniej, nie przejmując się ryzykiem kursowym. Kredyty można też otrzymać w euro i dolarach amerykańskich dla Klientów osiągających dochody w tych walutach. Natomiast mieszkaniowy kredyt hipoteczny w ramach Eurokonta Hipotecznego - w złotych polskich.

Jak długo trwa załatwienie formalności i gdzie można to zrobić?
Szeroka sieć placówek Banku Pekao S.A. gwarantuje Klientom dostęp do naszych produktów. Wniosek kredytowy może zostać złożony w jednej z 800 placówek na terenie całej Polski. Wstępna ocena zdolności kredytowej odbywa się już podczas pierwszej wizyty w Banku. Cały okres rozpatrywania wniosku kredytowego jest krótki - cały proces od momentu złożenia wniosku kredytowego do wypłaty kredytu zajmuje średnio 8 dni.

Jakie inne korzyści wiążą się z kredytem mieszkaniowym Banku Pekao S.A.?
Oprócz wymienionych już przeze mnie korzyści, kredyt mieszkaniowy Banku Pekao S.A. to ponadto:

 • certyfikat potwierdzający gotowość Banku do udzielenia kredytu
 • konieczność dostarczenia jedynie dwóch dokumentów w przypadku transakcji dokonywanej na rynku wtórnym (zaświadczenie o dochodach oraz umowa przedwstępna)
 • atrakcyjne oprocentowanie oparte na stopie WIBOR 3M
 • możliwość skorzystania z tzw. "wakacji kredytowych", tj. zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych do 6 miesięcy, dwa razy w trakcie całego okresu kredytowania
 • możliwość ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy lub zdolności do pracy.
Dodatkowo, decydując się na kredyt mieszkaniowy w Banku Pekao S.A., Klient może korzystać z atrakcyjnego pakietu ubezpieczeniowego, który zapewnia natychmiastową pomoc we wszystkich nagłych sytuacjach, jakie mogą mieć miejsce w domu: np. wybite okno, zatrzaśnięte drzwi, awaria elektryczności itp.

Kto może ubiegać się o kredyt mieszkaniowy w Banku Pekao S.A.?
Kredyt może być udzielony osobie, która posiada:

 • pełną zdolność do czynności prawnych,
 • dowód osobisty lub kartę pobytu / kartę pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 • zameldowanie stałe lub czasowe (dłużej niż 2 miesiące) w Polsce.

Jeśli zainteresowała Państwa oferta kredytów mieszkaniowych Banku Pekao S.A., zapraszam do kontaktu z doradcami Banku, którzy po zapoznaniu się z Państwa potrzebami zaproponują odpowiedni program kredytowy.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.