www.elfin.pl
portal finansowy


19 września 2021

Jak działa procent składany?

Nasz użytkownik przeprowadził symulację spłaty kredytu w wysokości 20.000 zł. Założył, iż spłata kredytu następować będzie przez 5 lat w równych, rocznych ratach, wg stawki 18% w skali roku. Po przeprowadzeniu obliczeń, użytkownik był bardzo zaskoczony, ponieważ okazało się, iż spłacając swe zadłużenie, zapłaciłby łącznie ponad 30.000 zł, czyli ponad 50% pożyczki, a to - jak pisał uzasadniając swe zdziwienie, nie jest 18% a 50%.

Przeprowadzone obliczenia pokazują mechanizm procentu składanego. Oprocentowanie w wysokości 18% dotyczy każdego roku, w okresie pięciu lat. Tak więc kwota odsetek od 20 000 zł w skali pierwszego roku to 3600 zł przy stopie 18%, natomiast przy dłuższym okresie to znacznie więcej. Przyjąc założenie że zakładamy lokatę w wysokości 20 000 zł, bank wypłaci nam odsetki na poziomie 18% rocznie. Lokując więc te pieniądze na np. 10 lat, nie otrzymamy 3600 zł (18%), ale znacznie więcej.

Procent składany działa w ten sposób, że kolejne odsetki są naliczane każdego roku od kwoty bazowej czyli 20 000 zł powięszonej od odsetki z poprzedniego okresu. Po pierwszym roku oszczędzania mamy na koncie 23 600 zł i jeżeli nie wypłacamy odsetek, to kolejne 18% zostaną naliczone już od tej wyższej kwoty. Po drugim roku będziemy zatem posiadać 27 848 zł a po 10 latach 104 676,71 zł. Gdybyśmy po każdym roku wypłacali odsetki, to byłoby to 20 000 plus 10 razy po 3600 czyli w sumie 56 000 zł. Różnica jest więc znaczna.

W przypadku kredytu obliczenia są bardziej złożone, gdyż część odsetek i kredytu spłaca się najczęściej w comiesięcznych ratach więc kolejne odsetki są liczone od mniejszych kwot. Doskonale symulacje można przeprowadzać na naszym kalkulatorze kredytowym stosujac różne założone co do wysokości oprocentowania i różne okresy, ponadto polecam również kalkulator lokat.

Tak właśnie działają kredyty i lokaty. Lokaty są oczywiście niżej oprocentowane od kredytów i na tej różnicy zarabiają banki a kredytobiorcy (klienci) i kredytodawcy (banki) sami decydują czy akceptują dany koszt pieniądza (oprocentowanie) czy też nie.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.