www.elfin.pl
portal finansowy


23 września 2021

Czy opłaca się jeszcze oszczędzać w banku?

Rynek w Polsce oferuje nam różne możliwości zainwestowania własnych pieniędzy. Jednak wciąż najbardziej rozpowszechnioną wśród polskiego społeczeństwa formą oszczędzania jest lokata bankowa. Według ostatnich danych Polacy lokują w bankach ok. 80% swoich oszczędności. Jest to sytuacja zupełnie inna niż w krajach zachodnich. Teraz, gdy mamy już możliwość alternatywnych sposobów lokowania nadwyżek finansowych, warto się nad nimi zastanowić.

Lokaty bankowe gwarantują z góry znaną stopę zwrotu i wysoki poziom bezpieczeństwa. Jednak zyski z tych lokat, szczególnie po wprowadzeniu 20-procentowego podatku, są niskie. Przeciętne oprocentowanie lokaty 12-miesięcznej wynosi około 7-8%, w niektórych tylko bankach 9%. Po odliczeniu podatku daje to maksymalnie nieco powyżej 7%, przy inflacji ponad 3% jest to niewiele.

Jeszcze niższe jest oprocentowanie lokat walutowych. Za roczną lokatę w dolarach otrzymamy ok. 1 procenta odsetek, natomiast w euro jest to ok. 2%. Aby więc lokata walutowa była porównywalna z lokatą złotową trzeba liczyć na osłabienie złotówki w okresie trwania lokaty. A przecież przewidzenie zmian kursów walutowych jest dla przeciętnego inwestora wręcz niemożliwe. Nie jest to więc atrakcyjny sposób lokowania środków.

Alternatywą wobec lokat bankowych może być inwestowanie z funduszem inwestycyjnym. W zależności od stopnia ryzyka jakie preferujemy oraz długości okresu inwestycji można wybrać np. fundusz obligacji, akcji czy też stabilnego wzrostu. Rodzajów funduszy jest więcej, różnią się między sobą strukturą inwestycji, a co za tym idzie poziomem bezpieczeństwa, więc każdy inwestor powinien znaleźć fundusz odpowiedni dla siebie. Fundusz ma tą przewagę nad lokatami bankowymi, że nie trzeba dokładnie określać czasu trwania inwestycji. Jest bardziej elastyczny - pozwala wycofać część zainwestowanej kwoty bez konieczności zrywania umowy. W razie wcześniejszego, niż planowaliśmy, wycofania pieniędzy nie utracimy oprocentowania.

Oczywiście możemy stracić na wartości jednostek funduszu, gdy sprzedaż nastąpi w niekorzystnej sytuacji na rynku. Stopa zwrotu z inwestycji w fundusz nie jest znana z góry. Niestety inwestycje z funduszem także objęte są 20- procentowym podatkiem, jednak mimo to, dochód z nich powinien być konkurencyjny w stosunku do lokaty terminowej, szczególnie w długim terminie.

Czy opłaca się jeszcze oszczędzać w banku?

Zyski ze sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (nie dotyczy obligacji) nie są w chwili obecnej objęte podatkiem jak inne inwestycje, daje to im pewną przewagę w stosunku do np. lokat bankowych.

Jak widać jest w czym wybierać, tym bardziej, że potencjalne zyski z wymienionych inwestycji są bardzo konkurencyjne w stosunku do lokat bankowych. Ponadto instrumenty rynku kapitałowego dają większą elastyczność. Jeśli chcemy bardziej aktywnie i efektywnie zarządzać własnymi oszczędnościami warto bliżej zapoznać się z wymienionymi możliwościami i być może je wykorzystać.

Inne pytania--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.