www.elfin.pl
portal finansowy


23 września 2021

Izba Elektroniczna - system ELIXIR

ELIXIR (Elektroniczna Izba Rozliczeniowa) to system rozliczeń międzybankowych, w których wyeliminowano przesyłanie dokumentów papierowych między bankami. Wszystkie informacje potrzebne dla prawidłowego opracowania i zaksięgowania zlecenia klienta przekształcane są w zapis elektroniczny przesyłany do banku odbiorcy zlecenia.

ELIXIR jest systemem rozrachunku netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów.

W elektronicznym systemie ELIXIR zlecenia płatnicze są dostarczane przez oddział banku w drodze teletransmisji do BRIR lub bezpośrednio do Centrali KIR S.A. Ponieważ system ELIXIR przesyła dokumenty trzy razy dziennie, przetwarzanie zleceń odbywa się według następującego harmonogramu:

Pierwszy cykl - sesja poranna

  • początek sesji o godz. 9.30,
  • koniec sesji - przekazanie zbiorów do oddziałów beneficjentów po godz. 11.00;
Drugi cykl - sesja południowa
  • początek sesji o godz. 13.30,
  • koniec sesji o godz. 15.00.
Trzeci cykl - sesja popołudniowa
  • początek sesji o godz. 16.00,
  • koniec sesji o godz. 17.30.

Do czasu rozpoczęcia danej sesji bank może przesyłać do systemu ELIXIR wszelkie operacje płatnicze. O określonej godzinie KIR zamyka dostęp do systemu ELIXIR i rozpoczyna się przetwarzanie zleceń i rozliczanie sesji, co trwa około 1,5h. Następnie banki zaczynają pobierać z systemu wynik sesji, czyli np. przelewy przesłane na rachunki ich klientów. Pieniądze nie pojawiają się na rachunkach klientów natychmiast po zamknięciu sesji. Pliki z ELIXIR-u muszą zostać zaimportowane do systemu bankowego, dopiero po zaksięgowaniu w głównym systemie pieniądze są dostępne dla klientów.

W ramach systemu ELIXIR minimalny czas przesłania zlecenia między bankami wynosi kilka godzin, maksymalny - 1 dzień roboczy.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.