www.elfin.pl
portal finansowy


23 września 2021

Izba tradycyjna SYBIR

System SYBIR (System Bankowych Izb Rozliczeniowych) jest oryginalnym polskim systemem opracowanym dla zapewnienia obsługi rozliczeń międzybankowych netto dokonywanych z udziałem dokumentów papierowych.

System umożliwia automatyzację przetwarzania danych w poszczególnych fazach procesu rozliczeń międzybankowych, dokonywanych tradycyjnie z udziałem tych dokumentów, które są wymieniane między oddziałami banków za pośrednictwem Bankowych Regionalnych Izb Rozliczeniowych (BRIR).

W systemie SYBIR, uczestniczące w wymianie oddziały banków składają raz dziennie do właściwego terytorialnie BRIR (zgodnie z indywidualnie ustanowionym harmonogramem) zlecenia płatnicze przyjęte od swoich klientów. Zlecenia te są pogrupowane w przesyłki rozliczeniowe. Między godziną 15.00 a 17.00 paczki z dokumentami są odbierane z oddziałów banku, w trakcie nocy dokumenty te są dostarczane transportem KIR SA do BRIR właściwych dla oddziałów odbierających. Dostarczanie dokumentów z BRIR-ów do oddziałów rozpoczyna się kolejnego dnia od godziny 11.15.

Razem z przesyłkami rozliczeniowymi oddział dostarcza dyskietkę, zawierającą zestawienie wszystkich rozliczeń. Dane na dyskietce są podstawą do wyliczenia w KIR SA sald banków dla dokonania rozrachunku. Czas przesyłania dokumentów za pomocą SYBIR-u trwać może minimalnie ponad jeden dzień, maksymalnie nawet dwa dni. SYBIR - jako izba rozliczająca ma działać do końca 2003 roku.

W ramach systemu działa również poczta bankowa, która jest istotny elementem funkcjonowania izby tradycyjnej zarówno w zakresie obsługi jak i przewozu przesyłek rozliczeniowych. Zasięg działania poczty bankowej jest zarówno regionalny - lokalna obsługa potrzeb transportowych w obszarze działania danej BRIR, jak i międzyregionalny - pozwalający przesyłać dokumenty rozliczeniowe i kurierskie między najbardziej oddalonymi placówkami banków w ciągu jednej doby.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.