www.elfin.pl
portal finansowy


23 września 2021

Czy warto korzystać z polecenia zapłaty?

Polecenie zapłaty (direct debit), polega na tym, iż osoba zobowiązana do zapłaty np. rachunku za telefon, gaz itp. (dłużnik), upoważnia wierzyciela (operatora, zakład gazowniczy), by ten w wyznaczonym terminie obciążał jego rachunek kwotami wynikającymi z faktur.

Regulowanie płatności przy wykorzystaniu polecenia zapłaty polega na tym, że płatności za różne usługi są regulowane automatycznie z twojego rachunku bankowego. Oznacza to, iż polecnie zapłaty inicjuje wierzyciel, ale robi to tylko i wyłącznie po wcześniejszym wydaniu przez ciebie odpowiednich dyspozycji - twego upoważnienia. Innymi słowy, zleceniodawca-dłużnik kieruje do banku polecenie dokonania wpłaty określonej kwoty (np. przez obciążenie jego rachunku) na rzecz wskazanego wierzyciela.

Polecenie zapłaty to duża wygoda - wszystkie czynności związane z opłaceniem należności na rzecz wierzyciela wykonują za ciebie wierzyciel i bank. Ponadto nie musisz się obawiać, że twe zobowiązanie nie zostanie uregulowane w terminie - dopilnuje tego wierzyciel.

Polecenie zapłaty to stosunkowo młoda usługa na naszym rynku, obecna jest od około 2 lat i nadal nie jest oferowana przez wszystkie banki. Ponadto, polecenie zapłaty jest wygodnym sposobem regulowania płatności, ale tylko wtedy, jeśli firma - wierzyciel dostarczający usługi zawarł umowę w sprawie polecenia zapłaty z bankiem prowadzącym jego rachunek.

Główną zaletą polecenia zapłaty jest to, iż sam nie musisz pamiętać o terminowym regulowaniu płatności, robi to za ciebie twój wierzyciel. Przesyła on do ciebie pocztą fakturę, informuje również bank. Twój rachunek bankowy obciążany jest odpowiednią kwotą w ostatnim dniu płatności za fakturę.

Usługa polecenia zapłaty podobna jest do zlecenia stałego, jednak decydując się na zlecenie stałe sam musisz pamiętać o tym, by kilka dni przed terminem płatności (w przypadku zleceń ze zmienną kwotą) dostarczyć do banku odpowiednie dokumenty.
Dodatkową zaletą polecenia zapłaty jest możliwość odwołania przeprowadzonej już transakcji, czynność tę możesz wykonać w ciągu 30 dni od daty realizacji.

Warunki korzystania z polecenia zapłaty
Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik muszą posiadać bankowy rachunek rozliczeniowy w banku uczestniczącym w porozumieniu międzybankowym w sprawie stosowania polecenia zapłaty. Wierzyciel (gazownia, telekomunikacja itd.) musi posiadać zawartą umowę w sprawie polecenia zapłaty z bankiem prowadzącym jego rachunek, dłużnik musi udzielić wierzycielowi odpowiedniego upoważnienia do obciążania jego rachunku.
W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, wysokość transakcji z tytułu polecenia zapłaty nie może przekraczać równowartości 1000 euro, w przypadku pozostałych dłużników jest to 10 000 euro.

Zalety polecenia zapłaty dla ciebie - dłużnika:
  • wygoda - wszystkie czynności związane z opłaceniem należności na rzecz wierzyciela wykonują za dłużnika wierzyciel i banki,
  • terminowość regulacji zobowiązań,
  • bezpieczeństwo - masz możliwość odwołania dokonanego już polecenia zapłaty w ciągu 30 dni kalendarzowych (w przypadku dłużników, którzy są osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej) lub 5 dni roboczych (w przypadku pozostałych dłużników).


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.