www.elfin.pl
portal finansowy


27 października 2021

Zerwanie eMAX Lokaty

eMAX Lokatę możesz zerwać w każdej chwili. W ciągu pierwszych trzech miesięcy od założenia lokaty każda wypłata środków z lokaty oznacza jej zerwanie. PóĽniej zerwanie lokaty następuje w przypadku:

  1. złożenia takiego zlecenia u operatora mLinii
  2. wypłaty w serwisie internetowym całości środków z lokaty lub takiej ich części, że na eMAX Lokacie zostałaby kwota niższe niż 1000 zł

W każdym przypadku zerwania lokaty całość zgromadzonych na niej środków zostaje przekazana na rachunek zintegrowany z lokatą. W przypadku zerwania lokaty nie tracisz odsetek naliczonych za poprzednie okresy trzymiesięczne. Odsetki za ostatni, rozpoczęty okres trzymiesięczny naliczane są w dniu zerwania lokaty - od kwoty pozostającej na lokacie w dniu jej zerwania i natychmiast przekazywane na rachunek zintegrowany z eMAX Lokatą. Stopa procentowa odsetek naliczanych za ostatni, przerwany okres trzymiesięczny jest równa połowie oprocentowania eMAX Lokaty dla najniższych kwot depozytów. Odsetki te naliczane są dla środków pozostających na lokacie w dniu jej zerwania.
Oprocentowanie za okres od ostatniego naliczenia odsetek do dnia zerwania lokaty jest istotnie mniejsze niż w przypadku utrzymania lokaty. Dlatego, w przypadku gdy konieczne jest jej zerwanie najlepiej zlecić likwidację lokaty bezpośrednio po tym, jak skończył się kolejny trzymiesięczny okres i odsetki zostały przekazane na rachunek zintegrowany z lokatą.
Każda próba wypłaty środków zgromadzonych na lokacie zmniejszająca kapitał lokaty poniżej 1000 zł jest równoznaczna z likwidacją lokaty. Dlatego każda założona eMAX lokata powoduje zamrożenie na długi okres 1000 zł. Z tego względu korzystniej jest założyć jedną większą lokatę niż kilka, ale na mniejsze kwoty.


Przedłużenie eMAX Lokaty

W zależności od Twojej decyzji (wyrażonej w momencie zakładania lokaty) po upływie 10 lat

  • Środki z lokaty zostaną przekazane na zintegrowany z nią rachunek
albo:
  • eMAX Lokata zostanie automatycznie przedłużona na kolejny okres


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.