www.elfin.pl
portal finansowy


19 września 2021

Kredyt na auto krok po kroku

Każdy kredyt powiększa koszt samochodu - ważne jest więc, żeby wybrać kredyt najtańszy i najlepszy.

Koszt kredytu

Kredyty różnią się między sobą oprocentowaniem w skali rocznej i prowizją liczoną w procentach od wartości kredytu. Zazwyczaj jest ona zależna od wysokości wkładu własnego oraz wieku pojazdu.

Na jaki okres? Jaka waluta?

Im dłuższy okres kredytowania, tym więcej odsetek zapłacisz bankowi. Z drugiej strony miesięczne raty będą dużo mniejsze przy dłuższym okresie, co będzie stanowić mniejsze obciążenie dla twojego budżetu. Tym samym podnoszona jest twoja zdolność kredytowa i możesz liczyć na wyższy kredyt jeżeli będziesz go spłacać w równych ratach kapitałowo-odsetkowych.

Można wziąć kredyt w złotych albo w walucie obcej. Oprocentowanie kredytu dewizowego jest nawet dwa razy niższe, ale jesteś narażony na spadek wartości złotego przez cały okres kredytowania. Twoje raty są wtedy określone w stałej wysokości w walucie obcej, a ty co miesiąc wpłacasz do banku odpowiednią ilość złotówek, wyliczoną według obowiązującego w dniu spłaty kolejnej raty kursu NBP. Kredyt w walucie bezpieczniej jest brać wtedy, gdy nie przewidujesz, że złotówka może jakoś wyraźnie stracić na wartości. Pewnym zabezpieczeniem jest oferowana przez bank możliwość przeliczenia kredytu na złote w trakcie trwania jego spłaty (sprawdź, czy bank nie pobiera za to prowizji).

Jakie oprocentowanie?

Oprocentowanie jest zależne od okresu spłaty. Z reguły im dłuższy okres tym wyższe oprocentowanie. Niektóre banki proponują jednak takie same stawki na wszystkie okresy.

Możesz wybrać oprocentowanie stałe lub zmienne. Banki oferują różne warunki oprocentowania i trudno określić, które są najkorzystniejsze. Przy spadających stopach procentowych może się okazać, że kredyt o oprocentowaniu zmiennym o poziomie wyjściowym 19% będzie tańszy od kredytu o oprocentowaniu stałym w wysokości 18% przez cały okres kredytowania.

Jakie wybrać spłaty?

Możesz spłacać kredyt w ratach malejących lub stałych. Przy ratach malejących największe obciążenie będziesz ponosił na początku okresu, ale w miarę upływu czasu wysokość rat i naliczonych odsetek będzie malała. W zamian suma odsetek, którą wpłacisz do banku, będzie niższa niż przy ratach równych.

Zazwyczaj kredyt spłaca się w ratach miesięcznych. Niektóre banki dopuszczają również kwartalną spłatę rat kredytu przy miesięcznej spłacie odsetek. Innym udogodnieniem jest odroczona spłata rat kredytu. Np. przez pierwsze 3 miesiące płacisz tylko odsetki a po tym okresie zaczynasz spłatę kredytu.

Standardowo na wysokość raty składa się miesięczna rata kapitału i miesięczne odsetki. Ewentualna prowizja banku od wartości kredytu może być płatna przy podpisaniu umowy kredytowej lub rozłożona na cały okres spłaty kredytu.

Jeżeli zabezpieczeniem kredytu jest polisa na życie, to również składka może być doliczona do raty kredytu.

Wkład własny

Jest to udział twoich środków, jakie musisz wyłożyć na zakup samochodu zanim bank udzieli ci kredytu. Przeważnie wynosi on minimum 10% wartości samochodu dla samochodów nowych i 20% dla samochodów używanych.

Niektóre banki mogą ci skredytować nawet całą wartość nowego samochodu. Wiąże się to jednak z ustanowieniem dodatkowych zabezpieczeń, np. poręczenia cywilnego.

Przy używanych autach wysokość wkładu własnego zależy od wieku samochodu. Niektóre banki sfinansują ci nawet 90% wartości używanego samochodu, ale wiąże się to z uiszczeniem dodatkowej prowizji.

Procedura uzyskania kredytu

Cechą dobrej oferty kredytowej jest czas trwania procedury kredytowej. Jeżeli bank podejmuje szybko decyzję, to po załatwieniu formalności możesz odjechać autem z salonu w tym samym dniu.

Banki stosują różne procedury przy udzielaniu kredytów na samochód. Proces przebiega inaczej, gdy starasz się o kredyt na nowe auto, a inaczej gdy chcesz kupić auto używane. Ponadto możesz liczyć na pewne uproszczenia, gdy bank prowadzi np. twoje konto osobiste lub gdy korzystałeś już z jego kredytów.

Niektóre banki stosują uproszczone procedury, jeżeli twoja pierwsza wpłata na auto przekracza np. 30% wartości samochodu.

Niektórym bankom do oceny twej zdolności kredytowej wystarczy twoje oświadczenie o uzyskiwanych dochodach (nie będziesz musiał przedstawiać zaświadczenia o wysokości dochodów wystawionego przez zakład pracy). W niektórych bankach - jeśli posiadasz ROR - jesteś nawet zwolniony z udokumentowania dochodów, o ile zaciągasz taki kredyt w oddziale prowadzącym rachunek.

Warto porównać między sobą kilka wniosków kredytowych pod kątem ilości informacji, które należy do nich wpisać. Często banki stosują uproszczoną procedurę przyznawania kredytu w przypadku, gdy mają podpisaną umowę z określonym dealerem lub dla określonych marek.

Przystępność i elastyczność oferty kredytowej

Jeżeli jesteś zdecydowany na daną markę, możesz wybierać spośród ofert kredytowych banków samochodowych. U autoryzowanych dealerów danej marki możesz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, a z reguły także zaciągnąć kredyt. Aktualna oferta będzie taka sama we wszystkich punktach sprzedaży. Banki samochodowe kredytują wyłącznie nowe samochody. Wiele koncernów produkujących popularne u nas marki pojazdów otworzyło swoje banki. Firmy, które nie posiadają odrębnych banków współpracują z działającymi bankami komercyjnymi.

Jeżeli wybrałeś markę, na którą nie znajdziesz finansowania w banku samochodowym, wówczas możesz się udać po kredyt do banku komercyjnego. Sprawdź, czy warunki oferty kredytowej są jednolite dla każdej marki. Możesz się spotkać z sytuacją, że bank blisko współpracujący z kilkoma producentami będzie oferować tańszy kredyt na samochody jednego z nich.

Jeżeli interesuje cię samochód używany, wybór może być odrobinę trudniejszy. Zakup takiego auta sfinansujesz tylko w banku komercyjnym. Jednak oferty kredytowe banków różnią się znacznie pomiędzy sobą.

Banki określają miejsca, w jakich możesz kupić samochód - uzyskasz kredyt na samochód kupiony jedynie w zaakceptowanych przez bank miejscach. Czasami banki akceptują tylko auta nabyte w komisie. Zdarza się także, że bank współpracuje z ograniczoną liczbą komisów.

Kolejnym elementem wpływającym na decyzję banku o kredytowaniu aut używanych jest wiek samochodu. Od niego zależą warunki oferty: minimalny wymagany udział własny, wysokość oprocentowania, a nawet prowizja.

Ponadto o elastyczności oferty kredytowej świadczy możliwość:

 • zmiany warunków umowy (np. skrócenie okresu kredytowania, zmiana wysokości rat miesięcznych, możliwość jednorazowej spłaty całego kredytu),
 • zmiany kredytowanego samochodu na inny w ramach jednej umowy kredytowej
 • zmiany waluty kredytu w trakcie spłaty, jeżeli zaciągasz kredyt w walucie obcej.

To, czy kredyt jest w zasięgu twoich możliwości zależy przede wszystkim od tego jak bank oceni twoją zdolność kredytową (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i prowizją w umownym terminie spłaty).

Zabezpieczenie kredytu

Aby bank udzielił ci kredytu, nie wystarczy twoja zdolność do jego spłaty, wykazana na podstawie twoich stałych zarobków. Bank musi się zabezpieczyć przed skutkami pogorszenia twojej kondycji finansowej i niemożności spłaty pozostałych rat.

Najczęściej banki zabezpieczają kredyty samochodowe zastawem rejestrowym wraz z cesją ubezpieczenia autocasco (bank będzie mieć pierwszeństwo w wszelkich płatnościach z odszkodowania w okresie spłaty kredytu). W praktyce zastaw rejestrowy uniemożliwi ci sprzedaż samochodu przed spłaceniem kredytu. W dowodzie rejestracyjnym samochodu będzie zamieszczona odpowiednia adnotacja o zastawie. A cesja polisy ubezpieczeniowej gwarantuje bankowi w okresie spłaty kredytu zwrot pieniędzy przez firmę ubezpieczeniową, jeżeli samochód zostanie skradziony lub całkowicie zniszczony.

Jeżeli procedura zapisu zastawu w księgach sądowych i uprawomocnienia się decyzji trwa długo w twoim miejscu zamieszkania, to na ten czas bank ubezpieczy się przez ustanowienie tymczasowych zabezpieczeń.

Inne zabezpieczenia stosowane przez banki:
 • weksel in blanco
 • przewłaszczenie samochodu- przeniesienie własności samochodu na bank. Po spłacie kredytu bank automatycznie przenosi własność z powrotem na ciebie. Stosuje się je zamiast zastawu rejestrowego. Umowa przewłaszczenia może być tak skonstruowana, że 51% wartości samochodu przez okres spłaty będzie należało do banku.
 • cesja z twojej polisy na życie - osoba biorąca kredyt może się ubezpieczyć na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy. W takich przypadkach towarzystwo pokrywa za ciebie niespłaconą część kredytu.Składkę ubezpieczenia płaci się przez okres spłaty kredytu. Wynosi od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie i jest płatna wraz z ratą kredytu.
 • cesja polisy ubezpieczeniowej pojazdu
 • złożenie nieodwołalnego pełnomocnictwa do pobierania wymaganych wierzytelności kredytowych z wpływów na rachunek osobisty
 • poręczenie osób trzecich
 • hipoteka na nieruchomości - stosowane jako dodatkowe zabezpieczenie przy zakupie samochodów luksusowych
Inne zabezpieczenia tymczasowe:
 • blokada środków pieniężnych kredytobiorcy lub osoby trzeciej poręczającej kredyt


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.