str. główna ELFIN.PL

Kredyty
Lokaty
Rachunki bankowe

2 grudnia 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
kredyty  oszczędności  karty  rachunki  forum
Wiadomości bankowe
Więcej   

Kalkulatory
Jakie raty kredytu będziesz spłacać?
Policz koszt kredytu ratalnego
Ile zyskasz na lokacie?
Wszystkie   
zobacz ofertę

Konto Oszczędnościowe w walucie wymienialnej

 • Korzyści
 • Przeznaczenie
 • Parametry
 • Oprocentowanie i opłaty
 • Informacje dodatkowe

Korzyści

Konto Oszczędnościowe w walucie wymienialnej dostępne w walutach EUR, USD i CHF to nowy, atrakcyjny produkt depozytowy, który pozwala zarabiać jak na lokacie, oferując jednocześnie swobodę dysponowania pieniędzmi. Teraz masz również możliwość spłaty kredytu mieszkaniowego w walucie kredytu, bezpośrednio z Konta Oszczędnościowego.

Wygoda korzystania
Dzięki naszej nowej ofercie Konta Oszczędnościowego w walucie wymienialnej możesz spłacać swój kredyt mieszkaniowy w walucie kredytu, bez konieczności dokonywania przewalutowywania.

Swobodny dostęp
Dzięki usługom bankowości elektronicznej iPKO korzystasz ze swobodnego dostępu do swojego konta przez Internet, telefon i terminal samoobsługowy w dowolnym momencie, przez 24 h.

Brak zbędnych opłat
Pierwsza wypłata z Konta w każdym miesiącu bez opłat! Dodatkowo brak opłaty miesięcznej za prowadzenie Konta Oszczędnościowego oraz brak miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z usług bankowości elektronicznej - iPKO.

Oprocentowanie od każdej kwoty - jak na lokacie
Pozwala oszczędzać zgromadzone pieniądze przy oprocentowaniu aż do 1,05% dla EUR, 1,05% dla USD i 1,00% dla CHF.
Oprocentowanie jest progowe i liczone według zmiennej stopy procentowej. Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Łatwy dostęp do pieniędzy w każdej chwili
W dowolnym momencie możesz wpłacić lub wypłacić swoje oszczędności, bez utraty odsetek - wystarczy, że odwiedzisz oddział PKO BP. Jeżeli chcesz zrealizować przelew bez problemu dokonasz tego także przez Internet lub telefon, jak również korzystając z terminali samoobsługowych w wybranych oddziałach Banku.

Korzyść miesiąc w miesiąc
Odsetki od Twoich pieniędzy na Koncie Oszczędnościowym naliczane będą na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Przeznaczenie rachunku

Konto Oszczędnościowe w walucie wymienialnej stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla osób oczekujących zysków jak na lokacie przy jednoczesnej swobodzie dysponowania pieniędzmi. To wyjątkowa propozycja dla osób spłacających kredyty mieszkaniowe w walutach wymienialnych.
Konto Oszczędnościowe w walucie wymienialnej umożliwia między innymi:

 • przechowywanie oszczędności
 • dokonywanie przelewów oraz wpłat i wypłat z Konta
 • możliwość spłaty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w PKO BP
 • wykonanie polecenia wypłaty w obrocie dewizowym
 • oraz korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez PKO Bank Polski w ramach Konta.

Dla kogo?

Osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Okres umowy

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Minimalna wpłata

Dla Konta prowadzonego w:

 • EUR pierwsza wpłata w wysokości 300 EUR
 • USD pierwsza wpłata w wysokości 300 USD
 • CHF pierwsza wpłata w wysokości 300 CHF

Dysponowanie środkami

W każdej chwili masz możliwość dokonywania wpłat i wypłat bez utraty odsetek.

Dyspozycje do rachunku

Pełnomocnictwo stałe
Możesz ustanowić nawet dwóch pełnomocników do swojego rachunku.

Oprocentowanie

Oprocentowanie liczone jest od każdej kwoty na Koncie Oszczędnościowym. Oprocentowanie jest zmienne, progowe i wynosi:

 • dla Konta Oszczędnościowego w EUR:
  - do 999,99 EUR - 1,00%
  - od 1000 EUR - 1,05%
 • dla Konta Oszczędnościowego w USD:
  - do 999,99 USD - 1,0%
  - od 1000 USD - 1,05%
 • dla Konta Oszczędnościowego w CHF:
  - do 999,99 CHF - 0,75%
  - od 1000 CHF - 1,0%

Odsetki

 • Odsetki od pieniędzy na Koncie Oszczędnościowym powiększają Twoje Konto co miesiąc.
 • Odsetki naliczane są od dnia wpływu środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie i dopisywane do salda Konta.
 • Opłaty i prowizje

  • pierwsza wypłata w każdym miesiącu kalendarzowym bez opłat.
   Uwaga: Aby skorzystać ze zwolnienia w opłacie, w przypadku przelewów należy wykonać przelew z datą bieżącą.
  • brak opłaty miesięcznej za prowadzenie Konta Oszczędnościowego
  • brak miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z usług bankowości elektronicznej - iPKO
  • opłaty i prowizje za korzystanie z Konta Oszczędnościowego są zgodne z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP i są prezentowane w kolumnie Rachunek Oszczędnościowy.

  Zawarcie umowy

  Konto Oszczędnościowe możesz założyć w każdym oddziale PKO BP oraz złożyć wniosek przez Internet klikając w czerwony przycisk "OTWÓRZ KONTO".

  Warunki wypowiedzenia umowy

  Umowę Konta Oszczędnościowego możesz wypowiedzieć w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, o ile nie ustalono innego terminu. Bank może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia tylko z ważnych powodów, w szczególności:

  • istotnego naruszenia przez Posiadacza rachunku postanowień Regulaminu lub umowy
  • niedotrzymania przez Posiadacza rachunku zobowiązań wynikających z umowy
  • udzielenia przez Posiadacza rachunku informacji niezgodnych z prawdą
  • nieudzielenia przez Posiadacza rachunku informacji niezbędnych do prowadzenia rachunku
  • spowodowanie niedopuszczalnego salda debetowego
  • zaistnienia po stronie PKO BP okoliczności, które uniemożliwiają prowadzenie rachunku na dotychczasowych warunkach.

  Informacje dodatkowe

  Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 EURO. Więcej informacji

 • Do każdego Konta Oszczędnościowego w walucie wymienialnej uruchamiana jest bezpłatna usługa bankowości elektronicznej iPKO umożliwiająca swobodny dostęp do Konta w dowolnym momencie, przez 24 h na dobę.
 • Konto Oszczędnościowe może być prowadzone jako rachunek wspólny dla dwóch osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych i tym samym statusie dewizowym.

 • Inne Oszczędności i inwestycje
  Konto Oszczędnościowe w walucie polskiej
  • Oprocentowanie do 4,2% w skali roku
  • Pierwsza wypłata w każdym miesiącu bez opłat
  Więcej - Konto Oszczędnościowe
  LOKATA 3+3
  • 3,8% zysku po 3 miesiącach
  • 4% zysku po 6 miesiącach łącznie
  • Częściowe wypłaty bez utraty odsetek.
  Więcej - Lokata 3+3
  Lokata 6+6
  • 4,1%* zysku w skali roku po 6 miesiącach
  • 4,3%** zysku w skali roku po 12 miesiącach łącznie
  Więcej - Lokata 6+6
  Lokata 9+9
  • 4,2%* zysku w skali roku po 9 miesiącach
  • 4,5%** zysku w skali roku po 18 miesiącach łącznie
  Więcej - Lokata 9+9
  Lokata na 3 miesiące
  • Oprocentowanie 2,6% w skali roku.
  • Minimalna wpłata 1000zł.
  Więcej - Pewna lokata 3 miesiące
  Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa
  • Możliwość inwestowania w wybrany portfel inwestycyjny
  • Preferencyjne warunki kredytu mieszkaniowego "Własny Kąt"
  Więcej - Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PK

  Autorzy: HYPERmedia
  Kredyty Lokaty Rachunki bankowe Karty Kalkulator walutowy
  Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
  o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
  elfin2009