str. główna ELFIN.PL

Kredyty
Lokaty
Rachunki bankowe

27 października 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
kredyty  oszczędności  karty  rachunki  forum
Wiadomości bankowe
Więcej   

Kalkulatory
Jakie raty kredytu będziesz spłacać?
Policz koszt kredytu ratalnego
Ile zyskasz na lokacie?
Wszystkie   
zobacz ofertę

Pożyczka hipoteczna

 • Korzyści
 • Przeznaczenie
 • Parametry
 • Oprocentowanie i opłaty
 • Informacje dodatkowe

Korzyści

 • Możliwość wielokrotnej zmiany waluty pożyczki; 
 • Nie określona minimalna kwota pożyczki; 
 • Możliwość zawieszenia spłaty 1 raty w ciągu roku; 
 • Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, hospitalizacji; 
 • Nieskomplikowane procedury związane z udzieleniem pożyczki.
 • Program oszczędnościowy NIŻSZA RATA - Klientom zaciągającym pożyczkę hipoteczną w PKO Banku Polskim oferujemy Program Oszczędnościowy Niższa Rata. W ramach tego programu klienci mogą inwestować środki w fundusze PKO TFI i jednocześnie otrzymują obniżoną marżę dla udzielanej pożyczki. Zasady Uczestnictwa w Programie Oszczędnościowym oraz Taryfa Opłat, dostępne są na stronie www.pkotfi.pl.
 

Przeznaczenie

Pożyczka hipoteczna to pożyczka, którą można przeznaczyć na każdy, dowolny cel.

Dla kogo?

Pożyczka hipoteczna przeznaczona jest dla klientów indywidualnych posiadających zdolność kredytową, tj. zdolność do spłaty pożyczki i odsetek oraz mogą zaproponować zabezpieczenie pożyczki.

Waluta

PLN CHF EUR USD GBP

Wysokość kredytu

Pożyczka jest udzielana do 100% wnioskowanej kwoty. Jednak wysokość pożyczki nie może być wyższa niż 60% wyszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem pożyczki.

Okres kredytowania

Spłatę pożyczki można rozłożyć na 20 lat.

Formy zabezpieczenia

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest hipoteka na nieruchomości będącej własnością pożyczkobiorcy, bądź osoby trzeciej oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Forma i sposób uruchomienia kredytu

Pożyczka hipoteczna wypłacana jest jednorazowo, w formie bezgotówkowej. Wypłata pożyczki następuje w PLN, w walucie pożyczki albo innej walucie wymienialnej.

Forma i sposób spłaty kredytu

Każdy, kto zaciąga pożyczkę hipoteczną może wybrać, w jakich ratach chce ją spłacać:

 • w ratach malejących, 
 • w ratach równych

Opłaty i prowizje

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki:

 • będącego kredytem konsumenckim* 50,00 zł
 • nie będącego kredytem konsumenckim 0,00 zł
2. Udzielenie kredytu - od kwoty kredytu/pożyczki: od 0% do 3,5%
3. Wcześniejsza całkowita spłata kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kredytów i pożyczek podlegających ustawie o kredycie konsumenckim*) - od kwoty spłaty:
 • ze zmienną stopą procentową 1,5% nie mniej niż 200 zł
 • ze stałą stopą procentową  2% nie mniej niż 200 zł
4. Zmiana waluty kredytu/pożyczki - od kwoty aktualnego zadłużenia od 0,8%
5. Oszacowanie wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej od każdej nieruchomości od 200,00 zł
6. Inne czynności wykonane na wniosek klienta związane ze zmianą postanowień umowy kredytu mieszkaniowego wymagające sporządzenia aneksu do umowy 150,00 zł
7. Inne czynności wykonywane na życzenie klienta lub za klienta 50,00 zł

*Dotyczy tylko kredytów/pożyczek w kwocie do 80.000 zł


Oprocentowanie

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne lub stałe (tylko w przypadku kredytów w PLN). Oprocentowanie ustalane jest
indywidualnie w Oddziale PKO Banku Polskiego.

Oprocentowanie w złotych

Oprocentowanie w walutach wymienialnych

Karencja w spłacie kredytu

"Wakacje kredytowe"

W okresie spłaty pożyczki istnieje możliwość zawieszenia spłaty jednej raty miesięcznej w ciągu każdego roku kalendarzowego - tzw. "wakacji kredytowych". Niespłacona rata nie wydłuża okresu spłaty pożyczki - odsetki należne za okres zawieszenia raty są dopisywane do zadłużenia (kapitalizowane) na koniec miesiąca kalendarzowego, za który przypada spłata.

Informacje dodatkowe

Klient składa w oddziale PKO BP wypełniony wniosek o udzielenie pożyczki oraz dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.


Autorzy: HYPERmedia
Kredyty Lokaty Rachunki bankowe Karty Kalkulator walutowy
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009