str. główna ELFIN.PL

Kredyty
Lokaty
Rachunki bankowe

27 października 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
kredyty  oszczędności  karty  rachunki  forum
Wiadomości bankowe
Więcej   

Kalkulatory
Jakie raty kredytu będziesz spłacać?
Policz koszt kredytu ratalnego
Ile zyskasz na lokacie?
Wszystkie   
zobacz ofertę

Konto Oszczędnościowe w walucie polskiej

 • Korzyści
 • Przeznaczenie
 • Parametry
 • Oprocentowanie i opłaty
 • Informacje dodatkowe

Korzyści

Konto Oszczędnościowe to atrakcyjny produkt depozytowy łączący zalety lokaty i konta osobistego. Pozwala zarabiać jak na lokacie, oferując jednocześnie swobodę dysponowania pieniędzmi jak na koncie osobistym.

Duże zyski od każdej kwoty - jak na lokacie
Oszczędzasz już od pierwszej wpłaconej złotówki

 • 3,10% w skali roku do 999,99 zł
 • 3,10 w skali roku od 1 000 zł do 9 999,99 zł
 • 3,30% w skali roku od 10 000 zł do 19 999,99 zł
 • 3,50 % w skali roku od 20 000 zł do 49 999,99 zł
 • 3,80% w skali roku od 50 000 zł do 99 999,99 zł
 • 4,00% w skali roku od 100 000 zł do 199 999,99 zł
 • 4,20% w skali roku od 200 000 zł  
Oprocentowanie liczone jest według zmiennej stopy procentowej.
Łatwy dostęp do pieniędzy w każdej chwili - jak na koncie
W dowolnym momencie możesz wpłacić lub wypłacić swoje oszczędności, bez utraty odsetek - wystarczy, że odwiedzisz oddział lub agencję PKO BP. Jeżeli chcesz zrealizować przelew bez problemu dokonasz tego także przez Internet lub telefon, jak również korzystając z terminali samoobsługowych w wybranych oddziałach Banku.

Brak zbędnych opłat
Pierwsza wypłata w każdym miesiącu bez opłat! Brak opłaty miesięcznej za prowadzenie Konta Oszczędnościowego, brak miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z usług bankowości elektronicznej - iPKO

Wygoda i swobodny dostęp
Dzięki usługom bankowości elektronicznej iPKO korzystasz ze swobodnego dostępu do swojego konta przez Internet, telefon i terminal samoobsługowy.

Korzyść miesiąc w miesiąc
Odsetki od Twoich pieniędzy na Koncie Oszczędnościowym naliczane będą na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Dostępność - Konto dla każdego
Możesz założyć Konto Oszczędnościowe bez konieczności otwierania konta osobistego ROR. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Teraz Konto Oszczędnościowe dostępne również w walucie wymienialnej  EUR, USD i CHF.  To atrakcyjna propozycja dla osób spłacających kredyty mieszkaniowe w walutach wymienialnych.
 

Przeznaczenie rachunku

Konto Oszczędnościowe stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla Klientów, oczekujących zysków jak na lokacie przy jednoczesnej swobodzie dysponowania pieniędzmi, jak na koncie osobistym.

Konto Oszczędnościowe umożliwia między innymi

 • przechowywanie oszczędności
 • dokonywanie przelewów oraz wpłat i wypłat z rachunku
 • oraz korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez PKO Bank Polski w ramach rachunku.

Dla kogo?

Osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Waluta

PLN

Okres umowy

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Minimalna wpłata

Nie określamy minimalnej kwoty.

Dysponowanie środkami

W każdej chwili masz możliwość dokonywania wpłat i wypłat bez utraty odsetek.

Dyspozycje do rachunku

Pełnomocnictwo stałe

Możesz ustanowić nawet dwóch pełnomocników do swojego rachunku.

Oprocentowanie

 • Oszczędzasz już od pierwszej wpłaconej złotówki.
 • Oprocentowanie Konta Oszczędnościowego 
  3,10% do kwoty 999,99 zł,
  - 3,10% od 1 000 zł do 9 999,99 zł
  - 3,30 od 10 000 zł do 19,999,99 zł
  - 3
  ,50% od 20 000 zł do 49 999,99 zł 
  - 3,80% od 50 000 zł do 99 999,99 zł
  - 4,00% od 100 000 zł do 199 999,99 zł
  - 4,20% w skali roku
  od kwoty 200 000 zł. 
 • Oprocentowanie liczone jest według zmiennej stopy procentowej. 

Odsetki

 • odsetki od pieniędzy na Koncie Oszczędnościowym powiększają Twoje konto co miesiąc
 • odsetki naliczane są od dnia wpływu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie i dopisywane do salda rachunku
 

Opłaty i prowizje

 • pierwsza wypłata w każdym miesiącu kalendarzowym bez opłat.
Uwaga: Aby skorzystać ze zwolnienia w opłacie, w przypadku przelewów należy wykonać przelew z datą bieżącą.
 • brak opłaty miesiecznej za prowadzenie Konta Oszczędnościowego
 • brak miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z usług bankowości elektronicznej - iPKO
 • opłaty i prowizje za korzystanie z Konta Oszczędnościowego są zgodne z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP i są prezentowane w kolumnie Rachunek Oszczędnościowy.

Zawarcie umowy

Konto Oszczędnościowe możesz założyć w każdym oddziale i Agencji PKO BP oraz złożyć wniosek przez Internet.

Warunki wypowiedzenia umowy

Umowę Konta Oszczędnościowego możesz wypowiedzieć w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, o ile nie ustalono innego terminu. Bank może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia tylko z ważnych powodów, w szczególności:

 • istotnego naruszenia przez Posiadacza rachunku postanowień Regulaminu lub umowy
 • niedotrzymania przez Posiadacza rachunku zobowiązań wynikających z umowy
 • udzielenia przez Posiadacza rachunku informacji niezgodnych z prawdą
 • nieudzielenia przez Posiadacza rachunku informacji niezbędnych do prowadzenia rachunku
 • spowodowanie niedopuszczalnego salda debetowego
 • zaistnienia po stronie PKO BP okoliczności, które uniemożliwiają prowadzenie rachunku na dotychczasowych warunkach

Informacje dodatkowe

 • Do każdego Konta Oszczędnościowego uruchamiana jest bezpłatna usługa bankowości elektronicznej iPKO umożliwiająca swobodny dostęp do rachunku. 
 • Konto Oszczędnościowe może być prowadzone jako rachunek wspólny dla dwóch osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych i tym samym statusie dewizowym.
 • Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 EURO. Więcej informacji.


  Inne Rachunki
  SUPERKONTO GRAFFITI
  • Wystarczy że masz 13 lat
  • Wiesz ile masz, dostajesz informacje przez sms lub e-mail
  • Masz własną kartę płatniczą
  Więcej - Superkonto Graffiti
  SUPERKONTO STUDENT
  • Stały dostęp do konta przez Internet i telefon
  • Dostęp do dodatkowych pieniędzy
  • Wygodna i bezpieczna karta
   PKO Ekspres
  Więcej - Superkonto Student
  SUPERKONTO
  • Swoboda finansowania
  • Wygoda zarządzania swoimi środkami
  • Dostęp do dodatkowych pieniędzy
  Więcej - Superkonto
  Konto Oszczędnościowe w walucie wymienialnej
  • Konto Oszczędnościowe w EUR, USD i CHF
  • Atrakcyjne oprocentowanie
  • Możliwość wypłat bez utraty odsetek
  Więcej - Walutowe Konto Oszczędnościowe
  ZŁOTE KONTO
  • Komfortowa obsługa
  • Indywidualne podejście
  • Uproszczone procedury
  Więcej - Złote Konto

  Autorzy: HYPERmedia
  Kredyty Lokaty Rachunki bankowe Karty Kalkulator walutowy
  Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
  o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
  elfin2009