str. główna ELFIN.PL

Kredyty
Lokaty
Rachunki bankowe

27 października 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
kredyty  oszczędności  karty  rachunki  forum
Wiadomości bankowe
Więcej   

Kalkulatory
Jakie raty kredytu będziesz spłacać?
Policz koszt kredytu ratalnego
Ile zyskasz na lokacie?
Wszystkie   
zobacz ofertę

Kredyt konsolidacyjny

 • Korzyści
 • Przeznaczenie
 • Parametry
 • Oprocentowanie i opłaty
 • Informacje dodatkowe

Korzyści

 • Możliwość wielokrotnej zmiany waluty kredytu; 
 • Nie określona minimalna kwota kredytu; 
 • Możliwość zawieszenia spłaty 1 raty w ciągu roku; 
 • Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, hospitalizacji; 
 • Nieskomplikowane procedury związane z udzieleniem kredytu
 • Program oszczędnościowy - NIŻSZA RATA - Klientom zaciągającym kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim oferujemy Program Oszczędnościowy Niższa Rata. W ramach tego programu Klienci mogą inwestować środki w fundusze PKO TFI i jednocześnie otrzymują obniżoną marżę dla udzielanego kredytu. Zasady Uczestnictwa w Programie Oszczędnościowym oraz Taryfa Opłat, dostępne są na stronie www.pkotfi.pl

Przeznaczenie

Kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest na spłatę kredytów oraz innych udokumentowanych zobowiązań finansowych - nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kredytem konsolidacyjnym można sfinansować:

 • Spłatę kredytów: mieszkaniowych, samochodowych, konsumpcyjnych, na zakup sprzętu RTV-AGD, itp.; 
 • Spłatę debetów, zadłużeń na kartach kredytowych, itp.; 
 • Dodatkowo nie więcej jak 40% kredytu można przeznaczyć na inne dowolne cele (nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Dla kogo?

Kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, posiadających zdolność kredytową, tj. zdolność do spłaty kredytu i odsetek oraz mogących zaproponować zabezpieczenie kredytu.

Waluta

CHF EUR PLN USD GBP

Okres kredytowania

Spłatę kredytu można rozłożyć na 25 lat.

Formy zabezpieczenia

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy, bądź osoby trzeciej oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Forma i sposób uruchomienia kredytu

Kredyt konsolidacyjny wypłacany jest jednorazowo, w formie bezgotówkowej, na wskazane przez kredytobiorcę rachunki, związane ze spłacanymi zobowiązaniami Kredytobiorcy.

Wypłata kredytu następuje w PLN, w walucie kredytu albo innej walucie wymienialnej.

Forma i sposób spłaty kredytu

Niezależnie od waluty kredyt konsolidacyjny może być spłacany:

 • w ratach malejących, 
 • w ratach równych

Opłaty i prowizje

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki:

 • będącego kredytem konsumenckim* 50,00 zł
 • nie będącego kredytem konsumenckim 0,00 zł
2. Udzielenie kredytu - od kwoty kredytu/pożyczki: od 0% do 3,5%
3. Wcześniejsza całkowita spłata kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kredytów i pożyczek podlegających ustawie o kredycie konsumenckim*) - od kwoty spłaty:
 • ze zmienną stopą procentową 1,5% nie mniej niż 200 zł
 • ze stałą stopą procentową 2% nie mniej niż 200 zł
4. Zmiana waluty kredytu/pożyczki - od kwoty aktualnego zadłużenia od 0,8%
5. Oszacowanie wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej od każdej nieruchomości od 200,00 zł
6. Inne czynności wykonane na wniosek klienta związane ze zmianą postanowień umowy kredytu mieszkaniowego wymagające sporządzenia aneksu do umowy 150,00 zł
7. Inne czynności wykonywane na życzenie klienta lub za klienta 50,00 zł

*Dotyczy tylko kredytów/pożyczek w kwocie do 80.000 zł


Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu jest zmienne lub stałe (tylko w przypadku kredytów w PLN). Oprocentowanie ustalane jest
indywidualnie w Oddziale PKO Banku Polskiego.

Oprocentowanie w złotych

Oprocentowanie w walutach wymienialnych

Informacje dodatkowe

Klient składa w oddziale PKO BP wypełniony wniosek o udzielenie kredytu oraz dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.


Autorzy: HYPERmedia
Kredyty Lokaty Rachunki bankowe Karty Kalkulator walutowy
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009